Działalność międzynarodowa

Działalność w Europie

 

Europejska Kancelaria Finansowa działa na rynkach europejskich w zakresie zagranicznych finansów i podatków. Do głównych zadań należących do K&W Kanzlei jest stałe rozbudowywanie sieci współpracowników i pielęgnowanie doskonałych kontaktów biznesowych w Europie, utrzymywanie bieżących kontaktów z zagranicznymi instytucjami finansowymi i podatkowymi, a także prowadzenie spraw klientów za granicą. Dodatkowym aspektem działalności K&W Kanzlei jest współpraca z uniwersytetami i uczelniami wyższymi w zakresie międzynarodowych finansów, prowadzenie badań naukowych oraz organizowanie seminariów i konferencji w różnych częściach Europy. Bardzo znana marka w krajach niemieckojęzycznych i krajach Beneluksu.

 

Polska sieć biur Europejskiej Kancelarii Finansowej specjalizuje się w obsłudze finansowej klientów aktywnych na europejskich rynkach pracy. Posiadając ponad 20-letnie doświadczenie w branży finansów zagranicznych należy do najbardziej renomowanych sieci kancelarii w południowo-zachodniej Polsce. 6 biur znajduje się w większych miastach Dolnego Śląska, Śląska Opolskiego i Górnego Śląska. Główna siedziba spółki znajduje się na wrocławskim Rynku. Kolejne oddziały znajdują się w Gliwicach, Strzelcach Opolskich, Kluczborku, Oleśnie i Dobrzeniu Wielkim koło Opola. Z uwagi na profil działalności, liczbę i rodzaj klientów oraz obecność w mediach marka firmy ma rozpoznawalność o charakterze ogólnopolskim.

 

Spółka eksportu europejskiego i usług transgranicznych KOMMERZ wspiera firmy w drodze na rynki zagraniczne, a także pozyskuje inwestorów z całego świata, którym towarzyszy przy inwestycjach dokonywanych w zachodniej, centralnej i wschodniej Europie. Do dalszych zadań spółki należą min. wzmacnianie aktywności biznesowej przedsiębiorstw za granicą, przygotowywanie i przeprowadzanie zagranicznych biznesów, łączenie zagranicznych inwestorów z polskimi przedsiębiorstwami oraz pośrednictwo w kontaktach handlowych. Siedziba spółki znajduje się w Warszawie, oddział we Wrocławiu, a sieć partnerów na całym świecie.

Działalność na świecie

Spółka eksportu interkontynentalnego KOMMERZ wspiera firmy w biznesie międzykontynentalnym: głównie na linii Europa – Ameryka Północna oraz Europa – Azja i oferuje profesjonalne wsparcie dla eksporterów i inwestorów na strategicznych rynkach w różnych częściach świata. Do głównych zadań spółki należą m. in. pomoc w eksporcie dokonywanym z Europy na inny kontynent, lokowanie inwestycji, uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń, międzynarodowe doradztwo strategiczne, rozwiązywanie problemów w miejscu prowadzenia działalności, zarządzanie biznesem między kontynentami.

Agencja managerska Football Invest oferuje inwestorom z całego świata inwestycje w kluby piłkarskie, zakup piłkarzy o rosnącej wartości na rynku transferowym, zarządzanie w sporcie, pozyskiwanie gwiazd sportu do kampanii reklamowych oraz promocję firm, produktów i marek poprzez piłkę nożną. Liczne kontakty posiadane na całym świecie pozwalają na prowadzenie działalności globalnej oraz w segmencie premium, do którego należą gwiazdy światowego sportu. Klientami firmy są międzynarodowi inwestorzy, kluby sportowe oraz znane osobistości – managerowie, trenerzy i piłkarze.

 

 

AW International Consulting 

Podmiot zajmujący się międzynarodowym doradztwem inwestycyjnym, należący do organizacji zrzeszających na całym świecie ekspertów, którzy specjalizują się w obsłudze inwestorów aktywnych na rynkach globalnych. Najważniejszymi zasobami spółki są wysokiej klasy specjaliści z różnych branż i dziedzin oraz bezcenne doświadczenia zdobyte podczas obsługi klientów z segmentu global player. Do grona współpracowników należą doradcy biznesowi, adwokaci, doradcy podatkowi, eksperci celni, bankierzy i notariusze z różnych krajów świata.