Świat

Pomagamy naszym klientom w ekspansji gospodarczej na najważniejszych rynkach Europy, Ameryki i Azji, wspierając kompleksowo zagraniczne inwestycje, eksport usług i towarów oraz delegowanie pracowników. 

Silną pozycję w biznesie międzynarodowym zawdzięczamy wieloletniemu doświadczeniu we wspieraniu działalności biznesowej firm inwestujących w różnych krajach Europy i świata, eksportujących swoje usługi i produkty na rynki zagraniczne, dokonujących transferu pieniędzy oraz delegujących personel pracowniczy do różnych krajów Unii Europejskiej, jak i do krajów znajdujących się w różnych zakątkach globu. Na starym kontynencie pomagamy rozwijać interesy w krajach o największym potencjale gospodarczym i finansowym, a więc w Niemczech, Austrii, krajach BeNeLux, Francji, Monako, Wielkiej Brytanii oraz Rumunii, natomiast w biznesie interkontynentalnym koncentrujemy się na działalności w tych krajach i częściach świata, w których europejski przedsiębiorca ma realne szanse na osiągnięcie sukcesu komercyjnego.

 

 

 

 

 

 

Działając od wielu lat z sukcesem w środowisku międzynarodowym, zdobyliśmy wiele cennych i osobistych kontaktów biznesowych na całym świecie.

Posiadane w wielu krajach kontakty to jeden z najważniejszych czynników wpływających na sukces przedsięwzięć internacjonalnych. Dzięki nim łatwiej o pozyskanie zagranicznego kontraktu lub zlecenia oraz ponadgraniczną realizację.

Doskonale rozumiemy współczesny świat i komercyjne spojrzenie na rzeczywistość, w której wszystkie działania zmierzają ku osiąganiu w możliwie jak najkrótszym czasie, jak największych profitów finansowych. W dzisiejszych czasach miarą sukcesu jest bycie liderem społeczeństwa i skupienie na sobie jego uwagi oraz zgromadzenie jak największej liczby kontaktów, członków sieci i pieniędzy. Realia współczesnego świata dyktują nieustanną pogoń za popularnością, nowymi kontaktami i zyskiem. Wykorzystując zdobyte na przestrzeni lat doświadczenia, relacje, wiedzę, spryt, inteligencję i umiejętności przekładamy na sukcesy naszych klientów, którzy podejmują ekspansję na rynkach zagranicznych. Tak definiowana przez nas komercja sprawia, że jesteśmy dla Państwa idealnym partnerem w nowoczesnym biznesie międzynarodowym!

Tworzenie własnej globalnej sieci nieustannie wymaga od nas ogromnych nakładów pracy, a także zaangażowania w relacje partnerskie z firmami, instytucjami i osobistościami w różnych częściach świata. Internacjonalizacja procesów biznesowych powoduje, że klienci potrzebują rozwiązań szytych na miarę dzisiejszych czasów, gdzie szybkość działania i obecność na rynkach międzynarodowych są priorytetem. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem na polu budowania międzynarodowych relacji biznesowych, a stałe rozszerzanie naszej sieci kontaktów trwa już trzecie dziesięciolecie. Wpływ kontaktów międzynarodowych na naszą firmę jest przeogromny, gdyż od wielu lat pogłębia nasze bogate doświadczenia za granicą i bezpośrednio prowadzi do sukcesu na wymagających rynkach zagranicznych. Ze zbudowanej przez nas światowej sieci partnerów korzystają nasi wierni klienci – wspólnie z nami aktywni na rynkach międzynarodowych.

Więcej informacji o procesie budowania naszej sieci kontaktów

 

Europa

Biznes w Niemczech

Biznes w Austrii

Biznes w Belgii

Biznes we Francji

Biznes w Monako

Biznes w Holandii

Biznes w Wielkiej Brytanii

Biznes w Rumunii

Biznes z Ukrainą 

Biznes w Polsce

 

Ameryka

Kanada

Meksyk

Ameryka Łacińska

 

 

Azja

Biznes w Azji