Start w Niemczech

Wspieramy na niemieckim rynku firmy prowadzące działalność transgraniczną oraz zatrudniające polskich i ukraińskich pracowników.

Rynki unijne stwarzają niezliczone możliwości prowadzenia biznesu międzynarodowego, na którym zarabiają przedsiębiorstwa z różnych krajów Europy. Polacy są od wielu lat najbardziej aktywnymi uczestnikami transgranicznych relacji biznesowych z Niemcami, a my budujemy, pielęgnujemy i rozwijamy stosunki gospodarcze pomiędzy podmiotami gospodarczymi aktywnymi w tym segmencie działalności biznesowej.

Prowadzimy polskich przedsiębiorców i pracodawców przez poszczególne etapy działalności gospodarczej w Niemczech – od startu rynkowego z natychmiastowym zyskiem, rejestracje firm, podwykonawców i pracowników, uzyskiwanie zezwoleń, zakładanie i organizację działalności, aż po zwiększanie rentowności przedsięwzięć biznesowych. Wypracowaliśmy skuteczne modele łączące działalność w Niemczech, Polsce i na Ukrainie. Biznes polegający na ponadgranicznej współpracy pomiędzy firmami z tych trzech krajów oraz oparty o zatrudnianie polskich i ukraińskich pracowników, ma coraz większy wpływ na europejską gospodarkę.

Oferujemy bardzo szerokie spektrum usług dla firm działających na rynku niemieckim we wszystkich branżach oraz we wszystkich formach prawnych i organizacyjnych, jakie są dostępne dla podmiotów europejskich. Pomagamy pracodawcom zatrudniającym Polaków i Ukraińców, którzy prowadzą działalność na terenie Polski i Niemiec.

 

Nasza oferta skierowana jest do firm:

  • zarejestrowanych w Niemczech lub posiadających niemiecki oddział
  • zarejestrowanych w Polsce, ale działających całkowicie lub częściowo na rynku niemieckim
  • zarejestrowanych w innych krajach UE, ale działających na rynku niemieckim
  • opierających swoją działalność o zatrudnianie pracowników z centralnej i wschodniej Europy

 

Wspieramy krótko-, średnio- i długodystansowe projekty biznesowe w Niemczech. Niezależnie od tego, czy chcecie Państwo jednorazowo zrobić biznes z niemieckimi partnerami, czy w dłuższej perspektywie ustabilizować swoją pozycję na rynku niemieckim, zawsze jesteśmy gotowi do podjęcia wyzwania i zrealizowania powierzonego nam zlecenia. Elastycznie dopasowujemy usługi do bieżących potrzeb klientów i na każdym etapie działalności w Niemczech służymy profesjonalnym supportem.

 

W razie pytań dotyczących zakresu usług oferowanych dla podmiotów działających na rynku niemieckim prosimy o kontakt z naszymi ekspertami.