KOMMERZ

 

KOMMERZ –  wsparcie eksportowe, organizacyjne i handlowe w biznesie międzynarodowym 

 

Spółka handlowa KOMMERZ powstała 18 stycznia 2005 roku i od samego początku swojej działalności aktywnie wspiera firmy w drodze na rynki zagraniczne, pozyskuje inwestorów z całego świata, którym towarzyszy przy inwestycjach dokonywanych w Europie, a także wspiera w prowadzeniu biznesu kontynentalnego i międzykontynentalnego.

Przewodnią koncepcją firmy jest działalność komercyjna prowadzona w najważniejszych gałęziach gospodarki i ukierunkowana na osiąganie zysku przez wszystkie strony relacji biznesowej.

 

Do najważniejszych zadań spółki należą:

 • wsparcie eksportu usług i towarów na rynki zagraniczne
 • wzmacnianie aktywności biznesowej przedsiębiorstw za granicą
 • przygotowywanie i przeprowadzanie zagranicznych biznesów
 • komercjalizm przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych
 • sprowadzanie zagranicznych inwestorów
 • łączenie polskich przedsiębiorstw z zagranicznymi
 • pośrednictwo w kontaktach handlowych

 

KOMMERZ specjalizuje się w komercjalizacji międzynarodowych projektów biznesowych poprzez przenoszenie działalności do innego kraju i dopasowanie przedsiębiorstwa do warunków rynkowych za granicą. Firma wspiera klientów we wszystkich obszarach biznesowych, stosując odpowiednie metody i wykorzystując bogate doświadczenia zdobyte w wielu dziedzinach. Wypracowany przez lata praktyki własny know-how skutecznie pozwala prowadzić działalność na wymagających rynkach zagranicznych oraz w kluczowych sektorach gospodarki.

 

Główne obszary działania:

 • eksport
 • budownictwo
 • nieruchomości
 • inwestycje
 • produkcja
 • transport
 • handel
 • agencje pracy 
 • sport

 

W ofercie spółki znajdują się sprawdzone rozwiązania dla międzynarodowych graczy rynkowych w zakresie przygotowania do wejścia na rynek za granicą, planowania na nim poszczególnych kroków, dostosowywania firm do sprawnego funkcjonowania w realiach gospodarczych danego kraju, realizacja zadań na rynku pośrednim i docelowym, wspomaganie procesów sprzedaży towarów i usług oraz koordynowanie działań biznesowych na zagranicznym rynku.

KOMMERZ łączy zagraniczny biznes z krajowym, co czyni firmę ważnym pośrednikiem pomiędzy ludźmi biznesu z różnych krajów. Pomaga klientom w znalezieniu ekspertów, wykonawców i dostawców za granicą, którzy wykonują dla nich zadania wymagające wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz dostarczają towary wysokiej jakości. Jednocześnie organizuje i koordynuje budowę zagranicznych przedsiębiorstw w Polsce, jak i promuje polskie marki za granicą.

Do największych sukcesów biznesowych spółki zalicza się min. ulokowanie w Polsce znanych zachodnich firm produkcyjnych, które do dnia dzisiejszego działają w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE), a także otwarcie kontaktów biznesowych za granicą dla największych polskich przedsiębiorstw i klubów sportowych.

W Polsce firma posiada biura w Warszawie i Wrocławiu, a na świecie dysponuje rozbudowaną siecią biznesową.

 

Kommerz Sp. z o.o. Kommerz Oddział
Rondo ONZ 1 ul. Powstańców Śląskich 9
00-124 Warszawa 53-332 Wrocław
Telefon: +48 / 22 2 99 88 40 Telefon: +48 / 71 75 50 799
Faks:       +48 / 22 2 99 88 44  E-mail: biznes@kommerz.pl