Zasiłki rodzinne

Od wielu lat pomagamy rodzinom w zdobywaniu środków finansowych z tytułu pracy za granicą. Oferujemy kompleksowe wsparcie w sprawach zagranicznych zasiłków rodzinnych z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Luksemburga i Polski. Dzięki naszemu olbrzymiemu doświadczeniu popartemu niezliczonymi sukcesami w pozyskiwaniu świadczeń o charakterze rodzinnym, przeprowadzimy Państwa przez wszystkie skomplikowane procedury za granicą, począwszy od dokonania analizy, złożenia wniosku, monitoringu sprawy, aż po otrzymanie należnych pieniędzy.

Naszą specjalizacją są sprawy międzynarodowe, które obejmują ustawodawstwo dwóch lub więcej krajów europejskich. Zdobywamy środki finansowe z różnych krajów i od różnych zagranicznych instytucji, zarówno dla dzieci mieszkających w kraju, jak i za granicą. Pozyskujemy dla naszych klientów nowe środki finansowe, ale także przywracamy utracone świadczenia oraz uzyskujemy za okresy wstecz nadpłaty zasiłków rodzinnych. Stawiamy sobie zawsze bardzo wysoko poprzeczkę, przejmując najbardziej skomplikowane i trudne do zrealizowania sprawy, a naszym nadrzędnym celem jest dążenie do tego, by zdobyć dla zleceniodawców jak największe pieniądze za granicą!

Działamy szybko, sprawnie i skutecznie! Dzięki pomocy Kancelarii K&W uzyskacie Państwo naprawdę duże pieniądze!

Zachęcamy do niezwłocznego podjęcia z nami kontaktu w/s zagranicznych zasiłków rodzinnych! Nasi specjaliści od zagranicznych świadczeń rodzinnych są do Państwa dyspozycji i chętnie pomogą rozwiązać najtrudniejszy problem i uzyskać największy z możliwych zasiłek rodzinny. Zadzwońcie Państwo do nas i uzyskajcie niezbędne informacje na temat przysługujących świadczeń rodzinnych. Bardzo dokładnie przeanalizujemy Państwa sytuację rodzinną i całkowicie indywidualnie dobierzemy odpowiednie rozwiązanie szyte na miarę Państwa potrzeb finansowych.

Dział zagranicznych zasiłków rodzinnych

Telefon: +48 / 77 46 21 240

 

ZASIŁKI NIEMIECKIE

Elterngeld – zasiłek rodzicielski

Rodzicom nowonarodzonych dzieci przysługuje specjalne świadczenie –  Elterngeld. Jeśli właśnie teraz przyszedł na świat Państwa potomek, sami sprawujecie nad nim opiekę i przynajmniej jedno z Państwa pracuje, mieszka lub przebywa w Niemczech, to istnieje możliwość otrzymania dodatkowego świadczenia, które jest zasiłkiem rodzicielskim. Wystarczy spełnić określone warunki, złożyć odpowiedni wniosek i dołączyć wymagane dokumenty.

UWAGA!

Spieszcie się Państwo, gdyż świadczenie Elterngeld nadpłacane jest jedynie do 3 miesięcy wstecz!

W ramach usługi Kancelaria K&W wykonuje następujące czynności:

 • Zapoznanie się ze sprawą i przeprowadzenie wstępnej analizy sytuacji rodzinnej wnioskodawcy.
 • Dobór odpowiednich dokumentów pod kątem niemieckiej instytucji, do której ma zostać skierowany wniosek.
 • Opracowanie wniosku w oparciu o przedłożone dokumenty.
 • Przekazanie do właściwej instytucji na terenie Niemiec wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
 • Przeanalizowanie otrzymanej dokumentacji z właściwej instytucji z Niemiec i przekazanie stosownych informacji w sprawie.
 • Dodatkowo zapewniamy:
  • Wykonanie telefonów i faksów do właściwej miejscem instytucji w Niemczech.
  • Pisemne odpowiedzi na zapytanie listowne właściwej miejscem instytucji w Niemczech.
  • Monitorowanie sprawy aż do momentu wypłacenia świadczenia, bądź też otrzymania decyzji o przyznaniu świadczenia Elterngeld. W przypadku decyzji odmownej sporządza się specjalistyczne odwołanie.

 

Dokumenty klientów przyjmujemy:

 • Bezpośrednio w biurach Kancelarii K&W, w każdym z oddziałów:

Gliwice, Strzelce Opolskie, Dobrzeń Wielki k/Opola, Olesno.

 • Przesłane za pośrednictwem poczty E-mail.
 • Przesłane za pośrednictwem poczty lub kuriera.

 

Mają Państwo mało czasu i chcą uzyskać rzetelną pomoc w wypełnieniu wniosku? Chcecie Państwo zlecić komuś nadzór nad tokiem przetwarzania dokumentów? Podejmijcie z nami kontakt! Specjaliści Kancelarii K&W służą szybką pomocą i fachową obsługą! Pomożemy Państwu w dopełnieniu wszelkich wymaganych formalności!

 

 Familiengeld  – zasiłek rodzinny

Świadczenie wypłacane w Bawarii na jedno- i dwuletnie dzieci. Miesięczna stawka zasiłku wynosi 250 euro na pierwsze i drugie dziecko oraz 300 euro na trzecie i każde kolejne dziecko.

Mieszkacie lub pracujecie Państwo na terenie Bawarii? Pobieracie zasiłek rodzicielski Elterngeld? Skierujcie się za naszym pośrednictwem do odpowiedniej instytucji o wypłatę dodatkowych pieniędzy na dzieci!

 

W ramach usługi Kancelaria K&W wykonuje następujące czynności:

 • Uwzględniając indywidualne podejście i dokonując wstępnej oceny sytuacji rodziny dziecka oraz po spełnieniu podstawowych warunków pozwalających na uzyskanie zasiłku, przygotowany zostaje spis dokumentów niezbędnych do prawidłowego wypełnienia wniosku.
 • Po skompletowaniu wymaganych dokumentów sporządzony zostaje wniosek o świadczenie pieniężne – Familiengeld.
 • Przekazanie dokumentów do właściwej miejscem instytucji na terenie Niemiec odpowiedzialnej za rozpatrzenie wniosku.
 • Monitoring sprawy aż do momentu otrzymania decyzji (Bescheid).
 • Przeanalizowanie otrzymanej korespondencji z niemieckiej instytucji i udzielenie stosownych informacji, a w przypadku decyzji odmownej sporządzenie specjalistycznego odwołania.

 

Dokumenty klientów przyjmujemy:

 • Bezpośrednio w biurach Kancelarii K&W, w każdym z oddziałów:

Gliwice, Strzelce Opolskie, Dobrzeń Wielki k/Opola, Olesno. 

 • Przesłane za pośrednictwem poczty E-mail.
 • Przesłane za pośrednictwem poczty lub kuriera.

 

Jesteście Państwo zainteresowani złożeniem wniosku? Skontaktujcie się już teraz z pracownikami jednego z oddziałów firmy, które mieszczą się w Gliwicach, Strzelcach Opolskich, Dobrzeniu Wielkim, Oleśnie i Kluczborku. Przedstawimy Państwu aktualną ofertę i zakres współpracy.

 

Landeserziehungsgeld – krajowy zasiłek wychowawczy

Świadczenie pieniężne dla Państwa dziecka, dostępne już tylko w jednym niemieckim Landzie, maksymalnie do trzeciego roku życia pociechy!

Zasiłek przyznawany jest pracownikom zameldowanym w następującym niemieckim Kraju Związkowym:

 • Saksonia /Sachsen/

Mieszkacie Państwo na terenie w/w Kraju Związkowego i pobieracie lub pobieraliście zasiłek rodzicielski? Zwróćcie się za naszym pośrednictwem do odpowiedniej instytucji o wypłatę  dodatkowych środków na utrzymanie dziecka!

 

W ramach usługi Kancelaria K&W wykonuje następujące czynności:

 • Uwzględniając indywidualne podejście i dokonując wstępnej oceny sytuacji rodziny dziecka oraz po spełnieniu podstawowych warunków pozwalających na uzyskanie zasiłku, przygotowany zostaje spis dokumentów niezbędnych do prawidłowego wypełnienia wniosku.
 • Po skompletowaniu wymaganych dokumentów sporządzony zostaje wniosek o świadczenie pieniężne – Landeserziehungsgeld.
 • Przekazanie dokumentów do właściwej miejscem instytucji na terenie Niemiec odpowiedzialnej za rozpatrzenie wniosku.
 • Monitoring sprawy aż do momentu otrzymania decyzji (Bescheid nach dem Landeserziehungsgesetz).
 • Przeanalizowanie otrzymanej korespondencji z niemieckiej instytucji i udzielenie stosownych informacji, a w przypadku decyzji odmownej sporządzenie specjalistycznego odwołania.

 

Dokumenty klientów przyjmujemy:

 • Bezpośrednio w biurach Kancelarii K&W, w każdym z oddziałów:

Gliwice, Strzelce Opolskie, Dobrzeń Wielki k/Opola, Olesno. 

 • Przesłane za pośrednictwem poczty E-mail.
 • Przesłane za pośrednictwem poczty lub kuriera.

 

Jesteście Państwo zainteresowani złożeniem wniosku? Skontaktujcie się już teraz z pracownikami jednego z oddziałów firmy, które mieszczą się w Gliwicach, Strzelcach Opolskich, Dobrzeniu Wielkim i Oleśnie. Przedstawimy Państwu indywidualnie dopasowaną ofertę i zakres współpracy.

 

Kinderzuschlag – dodatek na dzieci

Dodatek finansowy z przeznaczeniem na dzieci dla osób pracujących na terenie Niemiec i obowiązkowo pobierających zasiłek rodzinny Kindergeld. Zasiłek dla osób o niskich lub średnich dochodach, które nie wystarczają na pokrycie bieżących potrzeb finansowych.

 

W ramach usługi Kancelaria K&W wykonuje następujące czynności:

 • Uwzględniając indywidualne podejście do każdego klienta i po przeprowadzeniu wstępnej ankiety oraz spełnieniu określonych warunków (zachowania granicy dochodu), przygotowywany zostaje spis dokumentów zgodny z wymogami Instytucji, do której finalnie ma zostać skierowany wniosek.
 • Na podstawie otrzymanych dokumentów zostaje przeprowadzona weryfikacja pod kątem uzyskanych dochodów i ponoszonych kosztów stałych.
 • Przekazanie informacji mających wpływ na prawidłowe wypełnienie wniosku.

 

W ramach tej usługi Kancelaria K&W dokonuje dogłębnej analizy dokumentów mając na uwadze wyznaczone przez niemiecką instytucję kryteria. Wszystko w tym celu, abyście mogli Państwo bez przeszkód uzyskać świadczenie  Kinderzuschlag.

 

Dokumenty klientów przyjmujemy:

 • Bezpośrednio w biurach Kancelarii K&W, w każdym z oddziałów:

Gliwice, Strzelce Opolskie, Dobrzeń Wielki k/Opola, Olesno. 

 • Przesłane za pośrednictwem poczty E-mail.
 • Przesłane za pośrednictwem poczty lub kuriera.

 

Nie wiecie Państwo, czy spełniacie wszystkie warunki, by otrzymać Kinderzuschlag? Nie macie pewności, co do wymaganych dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku? Już teraz skontaktujcie się ze specjalistami jednego z oddziałów Kancelarii K&W w celu uzyskania szczegółowych informacji!

 

 

Elterngeld Kwota zasiłku rodzicielskiego na miesiąc
Minimalna kwota zasiłku 300 euro
Maksymalna kwota zasiłku 1800 euro

 

Dziecko Miesięczna wysokość Familiengeld
Pierwsze dziecko 250 euro
Drugie dziecko 250 euro
Od trzeciego dziecka 300 euro

 

Kinderzuschlag
Maksymalna wysokość dodatku na dzieci 185 euro
Maksymalny czas wypłacania dodatku na dzieci 6 miesięcy

 

 

 

ZASIŁKI AUSTRIACKIE  

Familienbeihilfe – austriacki zasiłek rodzinny dla osób zameldowanych, ubezpieczonych i pracujących na terenie Austrii już teraz w zasięgu Państwa ręki! Pracując w Austrii warto skorzystać z możliwości uzyskania świadczenia pieniężnego także na dzieci mieszkające w Polsce! Dzięki pomocy Kancelarii K&W uzyskacie Państwo należne pieniądze!

 

W ramach usługi Kancelaria K&W wykonuje następujące czynności:

 • Przeprowadzenie wstępnej analizy z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do każdego klienta. Po spełnieniu podstawowych warunków niezbędnych do otrzymania świadczenia przygotowywany zostaje spis dokumentów wymaganych do poprawnego złożenia wniosku.
 • Po skompletowaniu dokumentacji sporządza się wniosek, który zostaje przekazany do właściwej miejscem instytucji na terenie Austrii.
 • W przypadku otrzymania korespondencji od austriackiej instytucji w sprawie złożonego wniosku, dokonuje się analizy otrzymanego dokumentu. Następnie klientowi przekazane zostają odpowiednie informacji zgodnie ze zleconą usługą.
 • Dodatkowo w ramach usługi zapewniamy:
 • wykonanie telefonów oraz faksów do właściwej miejscem instytucji w Austrii,
 • pisemne odpowiedzi na zapytanie listowne właściwej miejscem instytucji w Austrii.
 • Monitoring sprawy aż do momentu wydania decyzji. W przypadku decyzji odmownej zostaje przygotowane specjalistyczne odwołanie.

 

Dokumenty klientów przyjmujemy:

 • Bezpośrednio w biurach Kancelarii K&W, w każdym z oddziałów:

Gliwice, Strzelce Opolskie, Dobrzeń Wielki k/Opola, Olesno.

 • Przesłane za pośrednictwem poczty E-mail.
 • Przesłane za pośrednictwem poczty lub kuriera.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji co do warunków przyznania Familienbeihilfe oraz dokumentów jakie należy złożyć wraz z wnioskiem, skontaktujcie się Państwo z jednym z naszych doradców w celu uzyskania stosownej oferty i ustalenia szczegółów współpracy. Służymy pomocą i fachową obsługą!

 

Wiek dziecka Wysokość austriackiego zasiłku rodzinnego na miesiąc
od urodzenia do lat 2 116,85 euro
od lat 3 do lat 9 124,95 euro
od lat 10 145,04 euro
od lat 19 169,23 euro

 

Miesięczna wysokość austriackiego zasiłku rodzinnego zwiększa się przy większej ilości dzieci:

 • Przy dwójce dzieci o +7,28 euro na każde dziecko.
 • Przy trójce dzieci o +17,84 euro na każde dziecko.
 • Przy czwórce dzieci o +27,16 euro na każde dziecko.
 • Przy piątce dzieci o +32,80 euro na każde dziecko.
 • Przy szóstce dzieci o +36,59 euro na każde dziecko.
 • Przy siódemce dzieci o +53,30 euro na każde dziecko.
 • Dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka 159,80 euro.

 

ZASIŁKI SZWAJCARSKIE

Familienzulagen – zasiłki dla dzieci osób zatrudnionych i ubezpieczonych w Szwajcarii. Dostępne również dla obywateli Unii Europejskiej!

 

Jeżeli posiadają Państwo dziecko uczące się, które nie ukończyło 25. roku życia, to jedynym warunkiem, by uzyskać szwajcarski zasiłek rodzinny jest osiągnięcie niewielkiego progu dochodowego. Warto sprawdzić u naszych specjalistów, czy mogą Państwo uzyskać świadczenie.

 

W ramach usługi Kancelaria K&W wykonuje następujące czynności:

 • Po wstępnym sprawdzeniu sytuacji i ocenie prawa do zasiłku, udostępniony zostaje spis dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o szwajcarski zasiłek rodzinny.
 • W momencie otrzymania kompletnej dokumentacji zostają wypełnione i złożone wnioski do odpowiedniego miejscem urzędu w Szwajcarii.
 • Zapewniony zostaje monitoring nad poprawnym przebiegiem sprawy w trakcie jej trwania i trwa on aż do momentu otrzymania decyzji dotyczącej prawa do wypłaty świadczenia.
 • W ramach monitorowania sprawy zapewniamy:
  • wykonanie telefonów do właściwej miejscem instytucji w Szwajcarii,
  • pisemne odpowiedzi na zapytanie listowne właściwej miejscem instytucji w Szwajcarii.

 

Zapewniamy również przygotowanie specjalistycznego odwołania w przypadku niekorzystnej lub odmownej decyzji wydanej przez szwajcarską instytucję.

Dokumenty klientów przyjmujemy:

 • Bezpośrednio w biurach Kancelarii K&W, w każdym z oddziałów:

Gliwice, Strzelce Opolskie, Dobrzeń Wielki k/Opola, Olesno. 

 • Przesłane za pośrednictwem poczty E-mail.
 • Przesłane za pośrednictwem poczty lub kuriera.

 

Jeżeli noszą się Państwo z zamiarem złożenia wniosku o zasiłek rodzinny w Szwajcarii, a chcieliby uzyskać w tej kwestii fachową poradę, to zachęcamy do podjęcia kontaktu z naszymi doradcami. Otrzymają Państwo interesującą ofertę i szczegółowe informacje na temat współpracy. Zapewniamy rzetelną pomoc doświadczonych specjalistów!

 

Minimalna wysokość dodatku na dzieci Minimalna wysokość dodatku na wykształcenie
200 CHF 250 CHF

 

 

ZASIŁKI HOLENDERSKIE

Kinderbijslag – holenderski zasiłek rodzinny należny również rodzinom mieszkającym w Polsce!

Pracują Państwo legalnie w Holandii i mają Państwo dzieci na swoim utrzymaniu? Spełniając te warunki wypłata holenderskiego zasiłku rodzinnego już teraz może stać się realna. Wystarczy złożyć stosowny wniosek za naszym pośrednictwem do odpowiedniego urzędu.

 

W ramach usługi Kancelaria K&W wykonuje następujące czynności:

 • Na podstawie wstępnej rozmowy i przeprowadzonej analizy sytuacji rodzinnej wnioskodawcy dobrane zostają niezbędne dokumenty do prawidłowego złożenia wniosku.
 • W oparciu o przedłożone dokumenty wypełniony zostaje wniosek i przekazany wraz z kompletem informacji do właściwej miejscem instytucji na terenie Holandii.
 • Przeanalizowanie otrzymanej korespondencji i udzielanie bieżących informacji mających wpływ na prawidłowe wykonanie usługi.
 • Dodatkowo w ramach usługi zapewniamy:
  • Wykonanie telefonów do właściwej miejscem instytucji w Holandii.
  • Pisemne odpowiedzi na zapytania listowne właściwej miejscem instytucji w Holandii.
  • Monitoring sprawy aż do momentu wydania decyzji. W przypadku decyzji odmownej zostaje przygotowane specjalistyczne odwołanie.

 

Dokumenty klientów przyjmujemy:

 • Bezpośrednio w biurach Kancelarii K&W, w każdym z oddziałów:

Gliwice, Strzelce Opolskie, Dobrzeń Wielki k/Opola, Olesno. 

 • Przesłane za pośrednictwem poczty E-mail.
 • Przesłane za pośrednictwem poczty lub kuriera.

 

Planują Państwo złożyć wniosek o przyznanie zasiłku na dzieci? Szukacie firmy, która w Państwa imieniu dokona wszelkich formalności? Już teraz podejmijcie Państwo kontakt z naszymi doradcami w celu uzyskania szczegółowej oferty i omówienia przebiegu współpracy. Służymy fachową pomocą i rzetelną obsługą!

 

Kindgebonden budget

Dodatkowe pieniądze dla osób pobierających Kinderbijslag! Dodatek Kindgebonden budget uzależniony jest od wysokości dochodu obojga rodziców (kryteria dochodowe uwarunkowane ilością członków rodziny). Pobieracie Państwo zasiłek na dzieci bez równoległego dodatku? Już teraz zwróćcie się za naszym pośrednictwem do odpowiedniego urzędu o wypłatę należnych środków.

 

W ramach usługi Kancelaria K&W wykonuje następujące czynności:

 • Wstępna analiza sytuacji wnioskodawcy /osoby pobierającej Kinderbijslag/ i dobieranie wymaganych dokumentów.
 • Opracowanie wniosku na podstawie przedłożonych dokumentów i przekazanie ich do właściwej miejscem instytucji na terenie Holandii.
 • Analiza korespondencji dotyczącej wnioskowanego świadczenia i udzielenie stosownych informacji.
 • Monitoring sprawy aż do momentu otrzymania decyzji / wypłaty pieniędzy.

 

Wypełnienie wniosku sprawia Państwu problem? Stos niezrozumiałej korespondencji z Belastingdienst to prawdziwa udręka? Skontaktujcie się Państwo z naszym oddziałem w Gliwicach, Strzelcach Opolskich, Dobrzeniu Wielkim k/Opola lub Oleśnie, a my przedstawimy szczegółową ofertę i chętnie pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności!

 

Dziecko Wysokość Kinderbijslag na kwartał
od 0 do 5 lat 223,37 euro
od 6 do 11 lat 271,24 euro
od 12 do17 lat 319,10 euro

 

 

ZASIŁKI LUKSEMBURSKIE

Kindergeld

Wykonują Państwo pracę zarobkową w Luksemburgu? Dla osób pracujących lub prowadzących własną działalność na terenie Luksemburga został przewidziany zasiłek na dzieci, o który możecie się Państwo ubiegać za naszym pośrednictwem!

W Luksemburgu zasiłek rodzinny nosi identyczną nazwę, jak świadczenie wypłacane rodzicom przez instytucję niemiecką. Złóżcie w naszych biurach dokumenty o wypłatę świadczenia na swoje dzieci! Zasiłek rodzinny z Luksemburga wypłacany jest także na dzieci mieszkające w Polsce.

 

W ramach usługi Kancelaria K&W wykonuje następujące czynności:

 • Po przeprowadzeniu wstępnej, indywidualnej analizy sytuacji życiowej klienta, sporządzony zostaje spis niezbędnych dokumentów, zgodny z wymaganiami instytucji, do której ma zostać skierowany wniosek o wypłatę zasiłku.
 • Na podstawie przedłożonych dokumentów zostaje wypełniony wniosek i przekazany do właściwej miejscem instytucji na terenie Luksemburga.
 • Sprawa jest monitorowana aż do momentu wydania decyzji. Dodatkowo klientowi zapewnia się sprawdzenie i omówienie korespondencji w sprawie oraz udziela się bieżących informacji dotyczących uzyskania zasiłku.
 • Dodatkowo w ramach usługi zapewniamy:
  • wykonanie telefonów do właściwej miejscem instytucji w Luksemburgu,
  • pisemne odpowiedzi na zapytania listowne właściwej miejscem instytucji w Luksemburgu.
 • W przypadku otrzymania decyzji odmownej sporządzane jest specjalistyczne odwołanie, jeżeli jest to konieczne dla sprawy.

 

Dokumenty klientów przyjmujemy:

 • Bezpośrednio w biurach Kancelarii K&W, w każdym z oddziałów:

Gliwice, Strzelce Opolskie, Dobrzeń Wielki k/Opola, Olesno. 

 • Przesłane za pośrednictwem poczty E-mail.
 • Przesłane za pośrednictwem poczty lub kuriera.

 

Chcecie Państwo uzyskać zasiłek z Luksemburga, a nie wiecie jak wypełnić wniosek? Zadzwońcie do jednego z oddziałów Kancelarii K&W po fachową pomoc! Chętnie pomożemy i udzielimy Państwu szczegółowych informacji co do warunków przyznania Kindergeld oraz dokumentów, jakie należy złożyć wraz z wnioskiem.

 

Erziehungszulage

Złożyliście Państwo wniosek lub otrzymujecie już zasiłek Kindergeld z Luksemburga? Zastanawiacie się, czy przysługują Państwu jeszcze jakieś inne świadczenia pieniężne przeznaczone na utrzymanie swoich pociech? Odpowiedź brzmi tak! W Luksemburgu rodzice mogą dodatkowo otrzymać zasiłek zwany Erziehungszulage. To wsparcie pieniężne należy się rodzicom, których dzieci nie ukończyły jeszcze drugiego roku życia. Dzięki naszej pomocy otrzymacie Państwo należne świadczenie!

 

W ramach usługi Kancelaria K&W wykonuje następujące czynności:

 • Dobór odpowiednich dokumentów na podstawie wstępnej analizy sytuacji rodzinnej wnioskodawcy i osoby wykonującej pracę zarobkową w Luksemburgu. Omówienie i dopasowanie warunków przebiegu współpracy.
 • Sporządzenie wniosku w oparciu o przedłożone dokumenty.
 • Przekazanie wniosku wraz z kompletem dokumentów do właściwej miejscem instytucji na terenie Luksemburga.
 • Monitoring sprawy, aż do momentu wydania decyzji przez właściwą instytucję.
 • Przeanalizowanie otrzymanej korespondencji z luksemburskiej instytucji, udzielenie stosownych informacji, a w przypadku wydania decyzji odmownej sporządzenie specjalistycznego odwołania, jeżeli jest to konieczne dla sprawy.

 

Szukacie Państwo pomocy w wypełnieniu wniosku? Zastanawiacie się, jakie dokumenty i gdzie należy złożyć? W celu uzyskania informacji, co do warunków przyznania Erziehungszulage, już teraz skontaktujcie się Państwo ze specjalistami jednego z oddziałów Kancelarii K&W: Gliwice, Strzelce Opolskie, Dobrzeń Wielki k/Opola, Olesno. Służymy Państwu fachową pomocą w dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności.

 

Liczba dzieci Wysokość luksemburskiego Kindergeld na miesiąc
1 dziecko 265 euro
2 dzieci 594,48 euro
3 dzieci 1.033,38 euro
4 dzieci 1.472,08 euro
5 dzieci 1.910,80 euro
6 dzieci 2.349,48 euro
7 dzieci 2.788,17 euro
8 dzieci 3.226,88 euro

 

ZASIŁKI NORWESKIE

Barnetrygd – norweski zasiłek rodzinny dla osób pracujących i odprowadzających składki na ubezpieczenie społeczne w Norwegii. Dostępny również dla obywateli pozostałych krajów Unii Europejskiej – jeśli zatem spełniają Państwo odpowiednie warunki, wystarczy złożyć stosowny wniosek za naszym pośrednictwem!

 

W ramach usługi Kancelaria K&W wykonuje następujące czynności:

 • Przeprowadzenie wstępnej analizy sytuacji i ocena prawa do zasiłku z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do sprawy każdego klienta.
 • Udostępnienie spisu wymaganych dokumentów, a w momencie zebrania kompletu dokumentacji, sporządzenie wniosku, który zostaje przekazany do właściwej instytucji w Norwegii.
 • Zapewnienie monitoringu nad poprawnym przebiegiem sprawy w trakcie jej trwania aż do momentu otrzymania decyzji dotyczącej prawa do wypłaty świadczenia.
 • W przypadku otrzymania korespondencji od norweskiej instytucji w sprawie złożonego wniosku, dokonuje się analizy otrzymanego dokumentu. Następnie klientowi przekazane zostają odpowiednie informacje zgodnie ze zleconą usługą.
 • Dodatkowo w ramach usługi zapewniamy wykonanie telefonów oraz faksów, a także pisemne odpowiedzi na zapytanie listowne norweskiej instytucji.

 

Dokumenty klientów przyjmujemy:

 • Bezpośrednio w biurach Kancelarii K&W, w każdym z oddziałów:

Olesno, Gliwice, Strzelce Opolskie, Dobrzeń Wielki k/Opola.

 • Przesłane za pośrednictwem poczty E-mail.
 • Przesłane za pośrednictwem poczty lub kuriera.

 

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące złożenia wniosku o zasiłek rodzinny w Norwegii, zachęcamy do podjęcia kontaktu z naszymi doradcami i omówienia szczegółów współpracy. Zapewniamy fachową pomoc doświadczonych specjalistów!

 

Rodzaj Barnetrygd:  Wysokość zasiłku na 1 dziecko:
Zasiłek podstawowy 1354 NOK dzieci do lat 6 

1054 NOK dzieci powyżej lat 6

Zasiłek rozszerzony 2108 NOK

 

ZASIŁKI POLSKIE

Świadczenie wychowawcze Rodzina 800+ to zasiłek wypłacany na dzieci w Polsce. Oferujemy Państwu pomoc w złożeniu wniosku o zasiłek wychowawczy w polskich instytucjach: w Gminnych lub Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej oraz w Urzędach Wojewódzkich.

Pracują Państwo poza granicami kraju? Otrzymują Państwo tamtejsze świadczenia rodzinne? A może nosicie się Państwo dopiero z zamiarem złożenia wniosku? Proszę pamiętać, że obowiązkiem jest poinformowanie instytucji zagranicznej o przysługujących świadczeniach w Polsce. W tym celu należy złożyć wniosek o zasiłek Rodzina 800+, a samą decyzję przedłożyć w instytucji zagranicznej, aby ustalić pierwszeństwo w wypłacie świadczeń pomiędzy Polską, a krajem wykonywania pracy!

 

W ramach usługi Kancelaria K&W wykonuje następujące czynności:

 • Wypełnienie stosownych wniosków o zasiłek wychowawczy Rodzina 800+.     
 • Przesłanie wniosków do odpowiedniego względem miejscem zamieszkania urzędu.

 

Dokumenty klientów przyjmujemy:

 • Bezpośrednio w biurach Kancelarii K&W, w każdym z oddziałów:

Gliwice, Strzelce Opolskie, Dobrzeń Wielki k/Opola, Olesno. 

 • Przesłane za pośrednictwem poczty E-mail.
 • Przesłane za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obowiązku składania wniosków o zasiłek wychowawczy w Polsce, celem przedłożenia w zagranicznych instytucjach, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami. Otrzymają Państwo rzetelne informacje oraz wsparcie w postaci fachowej pomocy.