Eksport usług

Oferujemy pełny pakiet usług dla polskich podmiotów eksportujących usługi i delegujących pracowników do pracy za granicą.

Pomagamy firmom wykonującym usługi w zachodniej Europie na wszystkich etapach działalności zagranicznej. Dokonujemy niezbędnych zgłoszeń celnych, rejestracji podatkowych, rozliczeń finansowych, obliczamy należny podatek dochodowy od zagranicznej części wynagrodzeń pracowników, prowadzimy sprawy kadrowe delegowanego personelu, sporządzamy sprawozdania podsumowujące działalność zagraniczną i pomagamy eksporterom spełniać wszelkie wymogi prawne, celne, podatkowe i finansowe stawiane przez przepisy unijne oraz przepisy kraju wykonywania usługi eksportowej i miejsca oddelegowania pracowników.

Nasze usługi to:

Kompleksowa rejestracja podmiotów eksportujących usługi do Niemiec i Austrii:

 • uzyskanie preferencyjnych warunków na starcie
 • uzyskanie zwolnień na okres świadczenia usługi
 • zgłoszenia i rejestracje wymagane niemieckimi bądź austriackimi przepisami prawa

 

Kompleksowa rejestracja podmiotów eksportujących usługi do Belgii, Holandii i Luksemburga:

 • rejestracje zagranicznych (np. polskich, rumuńskich, słowackich) podmiotów gospodarczych w Belgii
 • rejestracje zagranicznych (np. polskich, rumuńskich, słowackich) podmiotów gospodarczych w Holandii
 • rejestracje zagranicznych (np. polskich, niemieckich, angielskich) podmiotów gospodarczych w Luksemburgu

 

Obowiązkowe zgłoszenia wykonawców, podwykonawców i pracowników za granicą:

 • finansowo-podatkowe
 • celne
 • płacowe
 • urlopowe
 • statystyczne
 • sprawozdawczo-podsumowujące

 

Kontrola obowiązków usługodawców po stronie zagranicznej w zakresie:

 • obowiązki pracodawców
 • obowiązki wynagradzania wg płacy minimalnej
 • obowiązki związane z uprawnieniami bądź zezwoleniami
 • obowiązki celne
 • obowiązki finansowo-podatkowe
 • obowiązki sprawozdawcze

 

Bieżąca obsługa podatkowa wykonawców i podwykonawców w zachodniej Europie w zakresie:

 • podatek VAT
 • podatek dochodowy
 • rozliczenia kadrowo-płacowe
 • sprawozdania

 

Bieżąca obsługa pracowników delegowanych do Niemiec, Austrii i krajów Beneluksu w zakresie:

 • zwrot podatku dochodowego
 • uzyskanie zasiłku rodzinnego, rodzicielskiego, opiekuńczego i dodatków na dzieci,
 • uzyskanie odszkodowania za niewykorzystany urlop
 • uznanie zawodu i nostryfikacja dyplomu
 • ustalenie kapitału początkowego i uzyskanie zagranicznej emerytury

 

Przygotowanie do kontroli celnych:

 • controlling wewnętrzny i zewnętrzny
 • szkolenia i konsultacje
 • wdrażanie nowej dyrektywy o delegowaniu pracowników
 • monitorowanie obowiązków pracodawców za granicą

 

Kompleksowo i profesjonalnie przeprowadzimy Państwa firmę przez wszystkie etapy procesu wykonywania usług w Niemczech, Austrii, Belgii i Holandii. Naszą unikalną wiedzę zdobyliśmy poprzez wieloletnie doświadczenie praktyczne w stosowaniu efektywnych modeli eksportowania usług i delegowania pracowników, dlatego jesteśmy najlepszymi ekspertami w tej dziedzinie!