Przemysł

Jesteśmy zaufanym partnerem dla przedsiębiorstw w różnych sektorach gospodarki.

Przemysł stał się w dzisiejszych czasach największym napędem gospodarki. Przedsiębiorstwa stawiają obecnie wielkie wyzwania przed sobą, aby zoptymalizować procesy, struktury, organizację oraz produkty i dopasować je do rynku oraz do klientów, a także utrzymać odpowiednią cenę za oferowane produkty i usługi. Sukces w biznesie zapewnia wdrożenie innowacji. W wielu firmach wprowadzamy systematyczne zarządzanie innowacjami, dzięki któremu przedsiębiorcy znajdują nowe pomysły i mogą je zrealizować w postaci produktów lub usług oferowanych na rynkach zagranicznych.

Z sukcesem współpracujemy z zagranicznymi i krajowymi partnerami realizując złożone projekty na rynkach międzynarodowych. Prowadzimy przedsiębiorstwa do wielkich sukcesów, w których nadrzędną sprawą są wielkie i długotrwałe strategie oparte o odpowiednio wysokie wzory, wartości i zasady. Wspieramy na wielu płaszczyznach firmy naszych klientów, dbając o ich stabilizację i wzrost gospodarczy.

 

Działamy min. dla następujących gałęzi przemysłu:

 • metalowy
 • maszynowy
 • metalurgiczny
 • elektroniczny i elektrotechniczny
 • środków transportu
 • chemiczny
 • budowlany
 • materiałów budowlanych
 • drzewno-papierniczy
 • lekki
 • spożywczy
 • zaawansowanej technologii
 • infrastruktury

 

Oferujemy specjalistyczne doradztwo dla przedsiębiorstw oraz usługi skoncentrowane na zwiększeniu efektywności i optymalizacji kosztów przy produkcji, eksporcie oraz administracji. Nasze działanie opieramy o optymalizację funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa we współczesnych realiach gospodarczych dzisiejszego świata.

 

Nasze spektrum usług dla przemysłu:

 • Wdrożenie strategii procesu kształtowania kultury organizacyjnej i procesu zarządczego, obejmujące całe przedsiębiorstwo
 • Analiza i koncepcja istniejących procesów i systemów
 • Zwiększenie produktywności i obniżenie kosztów
 • Tworzenie przejrzystości i dobrej organizacji w przedsiębiorstwie
 • Fachowe koncepcje dotyczące ekonomiki przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie projektami oraz zarządzanie tymczasowe
 • Reenginering oraz optymalizacja zarządzania jakością oraz procesami
 • Wdrożenie dalekosiężnego zarządzania technologią, techniką, wiedzą i innowacjami

 

O efektywnym i oszczędnym gospodarowaniu przedsiębiorstwa decyduje precyzja. Aby uniknąć marnowania materiału, pieniędzy, czasu i aby móc skoncentrować się na najważniejszych aspektach, analizujemy z Państwem procesy przygotowawcze, przepływ materiałów, strumienie wartości, miejsca pracy, kierowanie produkcją oraz realizujemy wspólnie optymalizację przebiegów procesów i wyższej efektywności w przedsiębiorstwie.

Musicie zdać sobie Państwo sprawę z tego, co daje przedsiębiorstwu wczesne rozpoznanie zagranicznego rynku. Istotą działania nowoczesnych przedsiębiorstw jest rozpoznanie ważnych nowych trendów, poznanie nowinek technologicznych, a także kierunku rozwoju całej branży. Jako kompetentny partner służymy Państwa firmie kompleksowym wsparciem w procesie wdrażania innowacji. Sprawdzimy zapotrzebowanie firmy na nowoczesne zarządzanie w przemyśle oraz dopasujemy odpowiednią strategię zarządzania do kierunku i kraju ekspansji, w który celuje Państwa firma.

Podejmując aktywność na rynkach zagranicznych zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami z różnych dziedzin gospodarki.  Nasi współpracownicy swoje bogate doświadczenia zbierali przez lata praktyki w promowaniu, wdrażaniu i dystrybucji produktów i usług na rynkach międzynarodowych, a także pracując przy projektach zagranicznych realizowanych dla dużych koncernów.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani robieniem z nami interesów, to zadzwońcie na poniższy numer telefonu i przedstawcie zamierzenia biznesowe wobec rynku zagranicznego. Możecie Państwo także napisać do nas maila, w którym przedstawicie plany wejścia na rynek za granicą. Robienie interesu z poważnymi i kompetentnymi partnerami zawsze stawiamy na pierwszym miejscu!

 

 

Telefon: +48 / 34 34 70 200

 E-mail: biznes@kommerz.pl