Pracownicy delegowani

Kompleksowo wspieramy pracowników wszelkich zawodów oraz pracodawców wszystkich branż podczas każdego rodzaju wyjazdu do pracy zagranicznej!

Oferujemy pełny pakiet usług dla pracowników wykonujących przez okres stały lub czasowy pracę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Towarzyszymy Państwu na każdym etapie pracy za granicą, niezależnie od formy wyjazdu zarobkowego i okresu, na jaki wyjeżdżacie z kraju.

 

Do realizowanych przez nas zadań należy:

 • Obsługa pracowników wyjeżdżających do pracy za granicę na okres do pół roku (do 183 dni).
 • Obsługa pracowników wyjeżdżających do pracy za granicę na okres dłuższy niż pół roku (powyżej 183 dni), a krótszy niż 24 miesiące.
 • Obsługa pracowników wyjeżdżających do pracy za granicę na okres dłuższy niż 24 miesiące.

 

Pracowników wyjeżdżających do pracy za granicę wspieramy na wszystkich etapach wykonywania pracy zagraniczej. Pełni poświęcenia angażujemy się w Państwa sprawy już w momencie podjęcia przez pracodawcę decyzji o oddelegowaniu pracownika do pracy w innym kraju unijnym. Dzięki temu planujemy w bezpieczny i optymalny sposób każdy krok wykonany w ramach delegowania za granicę i stosujemy tylko sprawdzone w praktyce rozwiązania! Pomagamy Państwu przez cały czas wykonywania pracy w innym kraju, gdyż tylko w ten sposób możemy prowadzić naszych klientów do pełnego sukcesu ekonomicznego. Jesteśmy z Państwem podczas rejestrowania, dokonywania zgłoszeń, wdrażania, kontroli, wypełniania obowiązków oraz zamknięcia spraw po zakończeniu pracy zagranicznej. Kompleksowość wykonywanych przez nas usług pomoże Państwu skoncentrować się tylko na swojej pracy i odciążyć Państwa od problemów organizacyjnych i formalnych związanych z jej wykonywaniem w innym kraju.

 

Nasza firma wykonuje następujące usługi w ramach delegowania pracowników do pracy za granicą:  

 • Dostosowanie pracodawców i oddelegowanych pracowników do przepisów lokalnego prawa pracy właściwego dla miejsca wykonywania pracy.
 • Rejestracja pracodawców do celów statystycznych, finansowo-podatkowych, celnych, płacowych, urlopowych oraz sprawozdawczo-podsumowujących.
 • Zgłoszenie przed podjęciem pracy za granicą wszystkich oddelegowanych pracowników do właściwych zagranicznych urzędów.
 • Przeprowadzanie szkoleń branżowych z zakresu pracy za granicą dla pracowników wszystkich szczebli (kadry zarządzającej, pionu kierowniczego, administracji, pracowników nadzorujących i pracowników szeregowych).
 • Przygotowanie pracodawców i pracowników na kontrolę zagraniczną.
 • Tworzenie dokumentacji firmowej i pracowniczej na potrzeby kontrolne.
 • Prowadzenie ewidencji zleceń i wykonywanych prac.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy według standardów obowiązujących w miejscu wykonywania prac.
 • Prowadzenie ewidencji płacowej i tworzenie listy płac obejmującej wynagrodzenia pracowników delegowanych.
 • Obliczanie wysokości podatków i składek wymaganych przepisami kraju wykonywania pracy.
 • Przygotowywanie kart podatkowych i zaświadczeń o wysokości osiągniętych zarobków za granicą.
 • Tworzenie sprawozdawczości na potrzeby zagranicznych instytucji kontrolnych i finansowych.
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń finansowych na bazie zrealizowanych prac i otrzymanego wynagrodzenia.

 

Skorzystajcie Państwo z kompleksowej obsługi w zakresie delegowania. Praktycznymi rozwiązaniami wypracowanymi na bazie wieloletnich doświadczeń w biznesie międzynarodowym, wspieramy zarówno pracowników, jak i zatrudniających ich pracodawców. Dzięki temu potrafimy zintegrować interesy obu stron uczestniczących w procesie delegowania za granicę – osób świadczących pracę zagraniczną oraz przedsiębiorstw eksportowych działających na rynkach unijnych. Będąc kompetentnym partnerem wszystkich uczestników tego skomplikowanego procesu dążymy do osiągnięcia przez naszych klientów celów ekonomicznych na wszystkich płaszczyznach działania oraz uzyskania maksymalnych korzyści finansowych z tytułu wykonywania pracy za granicą.

Podejmijcie Państwo kontakt z naszymi specjalistami, aby ustalić optymalny model delegowania dostosowany do aktualnych potrzeb pracowników i pracodawców w Państwa branży. Szczegółowych informacji na temat usług wchodzących w skład pakietu dla pracowników i pracodawców udzielą Państwu nasi specjaliści od delegowania pod niżej podanymi numerami telefonów kontaktowych.

 

Kontakt telefoniczny dla pracowników delegowanych

Telefon: +48 / 34 359 84 83

 

Kontakt telefoniczny dla firm i pracodawców delegujących za granicę

Telefon: +48 / 34 34 70 200