Kontrole

Planowanie i koordynowanie procesów finansowych w przedsiębiorstwie to najważniejszy czynnik długofalowego rozwoju, dlatego ważne jest dla nas, aby kompleksowo wesprzeć Państwa w realizacji wyznaczonych celów. Oferujemy Państwu szerokie wsparcie w zakresie controllingu wewnętrznego i zewnętrznego.

Controlling wewnętrzny:

 • Sprawdzanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
 • Wyszukiwanie błędów w polityce finansowej i kadrowej przedsiębiorstwa.
 • Naprawianie błędów księgowych i płacowych.
 • Składanie korekt i wyprowadzanie zaległości.
 • Tworzenie sprawozdawczości.
 • Wypracowywanie strategii finansowych.
 • Wdrażanie programów naprawczych i nadzór na nimi.
 • Ocena stanu ponaprawczego.

 

Controlling zewnętrzny:

 • Pomoc w dokonaniu rejestracji i zgłoszeń.
 • Merytoryczne przygotowanie przedsiębiorstwa do kontroli zewnętrznych.
 • Przygotowanie pracodawców do ciążących na nich obowiązków.
 • Coaching i szkolenia.
 • Pomoc w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do celów kontrolnych.
 • Zarządzanie kryzysowe.
 • Wsparcie pokontrolne.

 

Firmom działającym w Niemczech, które są narażone na wszelkiego rodzaju kontrole, oferujemy całe spektrum naszych usług, począwszy od merytorycznego przygotowania na kontrolę, przez minimalizację zagrożenia, po zarządzanie kryzysowe. Dzięki naszemu zaangażowaniu w Państwa biznes sprawimy, że działalność na niemieckim rynku będzie w pełni bezpieczna. Wskażemy Państwu jak bezpiecznie poruszać się po gąszczu przepisów oraz jak wypełniać obowiązki ciążące na firmach działających na rynku niemieckim. Dzięki naszemu wsparciu zapewnicie sobie Państwo bezpieczeństwo prawne i finansowe Waszej działalności w Niemczech.

 

Nie dokonaliście Państwo jeszcze stosownej rejestracji, zgłoszenia lub zaniedbaliście jakieś obowiązki? A może czujecie, że Wasze przedsiębiorstwo wymaga lepszej optymalizacji?  Już teraz podejmijcie z nami kontakt w celu ustalenia szczegółów współpracy!