Biznes w Azji

Systemy prawne obowiązujące w Azji (np. oparte na monarchii) są niezwykle zawiłe dla Europejczyków, a różnice kulturowe wymagają dogłębnego poznania i zrozumienia, aby stosunki gospodarcze nawiązywane w tej części świata były oparte na dobrych relacjach i przynosiły owoce w postaci zrealizowanych kontraktów. Brak umów o wolnym handlu i traktatów rządowych nie ułatwia zadania zdobywania rynków azjatyckich przez polskie przedsiębiorstwa. Mimo tego, iż Azja to bardzo trudny i specyficzny rynek, to jednak niezwykle chłonny, gdzie europejskie produkty są niezwykle wysoko cenione.

Europejskie firmy koncentrują się na kontynencie azjatyckim głównie na działalności eksportowej, ale Europejczycy zaczęli również inwestować w nieruchomości.

Obecnie tworzymy własną sieć kontaktów w Azji. Koncentrujemy się na grupie ASEAN (Association of South-East Asian Nations), a więc są to Tajlandia, Singapur, Malezja, Indonezja, Filipiny, Brunei, Wietnam, Laos, Mjanma i Kambodża. Nasi ludzie badają możliwości biznesowe na południu i wschodzie kontynentu azjatyckiego. Celem jest pomoc polskim firmom w organizowaniu misji handlowych, eksportowaniu towarów oraz inwestowaniu. Współpraca krajów południowoazjatyckich w ramach organizacji ASEAN wzoruje się na strukturze Unii Europejskiej i stwarza wiele możliwości eksporterom, importerom oraz inwestorom, którzy chcą prowadzić biznes w tej części świata.