Nazwa

Komercja & Wiedza to słowa, które odzwierciedlają znaczenie symbolu K & W i doskonale charakteryzują prowadzoną przez firmę działalność na wielu płaszczyznach gospodarczych.

Litera K odnosi się do niemieckiego słowa KOMMERZ, które oznacza komercję, a do początku XX wieku na obszarze niemieckojęzycznym oznaczało także handel. Właśnie to historyczne słowo w czasach komercjalizmu jest synonimem zysku finansowego.

Litera W odnosi się do niemieckiego słowa WISSEN, które oznacza wiedzę, a także umiejętności. Słowo to pojawiło się już w historycznych językach germańskich (Althochdeutsch oraz w języku indogermańskim), a dziś w czasach globalizmu oznacza wiarygodne informacje połączone z umiejętnością ich wykorzystania.

Odniesienie do historii, ale także i umiejętność wkomponowania się do nurtu dzisiejszych czasów podkreślają, że zarówno tradycja, obyczaje jak i historia, ale także rozwój i nowe trendy są wyznacznikami marki i stanowią o jej wartości.

Połączenie słowa KOMMERZ oraz słowa WISSEN stwarza obraz firmy, która prowadzi działalność komercyjną w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności. Oba filary są silnymi fundamentami sukcesu finansowego naszego przedsiębiorstwa, które idealnie wpisują się w filozofię firmy.

Zawsze obustronne i możliwie jak największe korzyści finansowe – zarówno dla klientów, jak i dla firmy – a płynące ze współpracy opartej na wzajemnym oraz wieloletnim szacunku i zaufaniu, są najważniejszymi priorytetami firmy. Ta filozofia towarzyszy nam od samego początku działalności.

Olbrzymi zasób wiedzy praktycznej i teoretycznej poparty wieloletnim i bogatym doświadczeniem w wielu dziedzinach życia gospodarczego, a do tego szybka informacja gospodarcza i doskonała kadra pracownicza składająca się z najwyższej klasy profesjonalistów, są najcenniejszymi zasobami firmy. W prowadzonej działalności komercyjnej posiadana przez nas unikalna wiedza współtworzy nie tylko naszą markę, ale jest także towarem będącym przedmiotem obrotu rynkowego. To wszystko stanowi, iż komercja i wiedza są nierozłącznymi elementami stanowiącymi o jakości, charakterze i sile symbolu K & W.

 

KOMMERZ & WISSEN

Komercja i wiedza w najlepszej postaci!