Historia

Od 25 lat towarzyszymy pracownikom i przedsiębiorcom w sprawach zagranicznych finansów i międzynarodowego biznesu. Od samego początku masowych wyjazdów do pracy za granicę doradzaliśmy naszym klientom, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości politycznej i gospodarczej w Europie oraz jak zarabiać na wyjazdach zagranicznych. Pomagając pracownikom, przedsiębiorcom, inwestorom i firmom w różnych branżach, zdobyliśmy przeogromne doświadczenia i cenne kontakty na całym świecie.  W tym czasie całe pokolenia o różnej narodowości korzystały z naszych usług, a my na arenie międzynarodowej tworzyliśmy niesamowitą historię firmy i jej wszystkich podmiotów, którymi są: K&W Kanzlei, Kancelaria K&W, KOMMERZ i Football Invest – od początku w Niemczech i krajach sąsiednich, po szybki rozwój w Polsce i krajach Europy środkowej, przez południową, północną i wschodnią część kontynentu europejskiego, aż po projekty interkontynentalne w Ameryce, Azji, Australii oraz Afryce. Budując firmę tytaniczną pracą od podstaw i dbaniem o każdy element rozwoju, doprowadziliśmy ją w 2021 roku do poziomu daleko wykraczającego poza początkowe plany. Dziś firma jest prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem działającym z dużymi sukcesami na rynkach zagranicznych, z ugruntowaną pozycją wśród klientów i świetnymi referencjami.

1996 Początek i tworzenie bazy naukowej

Dnia 10 lipca 1996 roku podczas konferencji biznesowej odbywającej się na zamku w Heidelberg – mieście słynącym z jednego z najlepszych i najstarszych uniwersytetów w Europie – zapada decyzja o utworzeniu specjalistycznej firmy oferującej kompleksową pomoc Polakom pracującym zarobkowo w Niemczech, prowadzącym działalność biznesową na rynku niemieckim i uczestniczącym w obrocie gospodarczym z niemieckimi partnerami handlowymi. Inne systemy prawne za granicą, różne reguły rządzące finansami, podatkami, rachunkowością i płacami, inna mentalność zagranicznych partnerów biznesowych i zmieniające się warunki gospodarcze, ale również nowe rynki i nowe możliwości za granicą powodowały od lat liczne potrzeby naszych klientów na wsparcie przez kompetentnych, rzetelnych i niezawodnych specjalistów, na których zawsze i w każdej sytuacji można w pełni polegać! To była podstawa do tworzenia wiele lat temu naszej firmy jako partnera biznesowego firm zagranicznych w Polsce oraz partnera osób i firm krajowych za granicą.

1997-1999 Sprowadzenie pierwszych zagranicznych firm do Polski i pomoc Polakom w Niemczech

Bardzo dobre kontakty biznesowe z niemieckimi i holenderskimi przedsiębiorstwami, pracodawcami oraz agencjami pracy, które oferują legalną pracę w Niemczech i Holandii powodują, iż dzięki naszemu zaangażowaniu powstają w południowej Polsce pierwsze oddziały zachodnioeuropejskich biur pośrednictwa pracy. Pomoc przy przeniesieniu zagranicznych działalności na obszar Polski staje się bezcenna. Z uwagi na olbrzymie straty gospodarstw domowych spowodowane wielką powodzią, która w 1997 roku przechodzi przez południową Polskę, na obszarze Górnego i Dolnego Śląska, a przede wszystkim na Śląsku Opolskim, gwałtownie rośnie liczba osób zainteresowanych wyjazdem zarobkowym za granicę. Sytuacja rynkowa przyczynia się do tego, że jednym z kluczowych zadań staje się sprowadzanie zagranicznych pracodawców do Polski. Prawdziwy boom na wyjazdy do pracy za granicę skutkuje tym, że osoby posiadające pochodzenie chcą uzyskać niemieckie obywatelstwo, które uprawnia do podjęcia legalnej pracy w krajach starej Unii Europejskiej. Pomoc administracyjna Polakom rozpoczynającym pracę w niemieckiej branży budowlanej i przemyśle oraz pośrednikom organizującym pracę w Niemczech stanowi pierwszy etap pozyskiwania klientów na usługi związane z wykonywaniem pracy za granicą. Działając dla największych skupisk polskich pracowników w Niemczech rozpoczyna się proces budowania marki, która na stale wpisze się w historię wyjazdów zarobkowych do krajów Zachodniej Europy. W tym czasie powstają fachowe opracowania na temat działalności podmiotów gospodarczych i ich funkcjonowania w rzeczywistości gospodarczej. Szczególny nacisk kładzie się na tworzenie i prowadzenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które działają na terytorium Polski i Niemiec.

2000  Stworzenie centrum podatkowego w Köln

W celu profesjonalnej, kompetentnej i szybkiej obsługi klienta zostaje stworzone centrum podatkowe w Köln, które do dnia dzisiejszego skupia wybitnych niemieckich specjalistów z zakresu finansów, podatków, prawa i ekonomii. Do Polski zostają sprowadzeni pierwsi niemieccy specjaliści w zakresie międzynarodowych finansów, którzy badają polski rynek pod kątem prowadzenia na nim profesjonalnej obsługi pracowników zatrudnionych w Niemczech oraz pracodawców i firm działających na rynku niemieckim. Przygotowania do otwarcia biur w Polsce skutkują wyborem miejsca ich lokalizacji oraz podpisaniem pierwszej umowy najmu. Miasto Köln stanowi do dnia dzisiejszego ważny ośrodek w działalności firmy. Wszystkie niemieckie deklaracje podatkowe K&W Kanzlei zanim trafią do odpowiednich instytucji finansowych w Niemczech, przechodzą przez nasze centrum podatkowe, gwarantujące najwyższą jakość świadczonych usług. Także tu wspieramy od lat akcje charytatywne zajmujące się pomocą dzieciom.

2001 Otwarcie pierwszego biura w Polsce i rozszerzenie działalności o Holandię   

Dnia 2 stycznia 2001 roku rozpoczyna działalność pierwsze biuro firmy w Polsce. Działając początkowo przy ulicy Wrocławskiej w Dobrzeniu Wielkim koło Opola w bardzo krótkim czasie biuro zyskuje wielu zadowolonych klientów, którzy rozsławiają firmę na terenie Górnego i Dolnego Śląska, a także Śląska Opolskiego. Pierwszymi klientami indywidualnymi zostają pracownicy zatrudnieni w Niemczech na kontraktach, bądź posiadający niemieckie obywatelstwo uprawniające do podejmowania pracy na terenie krajów starej Unii Europejskiej, a pierwszymi oferowanymi im usługami są zwroty podatków, niemieckie rozliczenia podatkowe i płacowe, pomoc w uzyskaniu niemieckiego obywatelstwa, pomoc w znalezieniu adwokata i tworzenie specjalistycznych pism urzędowych. Pierwszymi klientami biznesowymi zostają z kolei przedsiębiorcy zakładający i prowadzący w Niemczech swoje firmy. W tym samym roku zostaje rozszerzona działalność na rynku holenderskim, gdzie podjęta w VenloHeerlen ścisła współpraca z licznymi doradcami podatkowymi, adwokatami, bankami i instytucjami finansowymi wpłynęła na poszerzenie katalogu usług o dodatkowy serwis. Z czasem firma powiększyła kontakty o największe miasta holenderskie, gdzie dziś w szczególności w Amsterdamie dysponuje siatką sprawdzonych i skutecznych współpracowników. Holandia od początku działalności firmy była dla niej bardzo ważnym rynkiem. Pierwsze holenderskie agencje pracy powstawały w Polsce pod koniec lat 90′, od roku 2001 nastąpiła ich ekspansja na terenie południowej Polski, a od 2007 roku na terenie całego kraju. Mnóstwo Polaków wyjeżdżało do pracy w Holandii, a ich obsługą na rynku holenderskim do dnia dzisiejszego zajmuje się spółka Kancelaria K&W.

2002  Otwarcie drugiego i trzeciego biura w Polsce oraz rozszerzenie usług na Czechy i Słowację  

Dnia 1 lutego 2002 roku rozpoczyna działalność drugie biuro firmy w Polsce. Powstałe w Oleśnie przy ulicy Pieloka biuro zyskuje sławę już nie tylko na terenie Śląska, ale także całej Polski, o czym świadczą liczni po dzień dzisiejszy klienci nie tylko z Polski południowej i centralnej, ale także z wszystkich województw kraju oraz z zagranicy. Również w lutym 2002 roku ukazuje się polskojęzyczna publikacja naukowa zawierająca ponad 100 stron fachowych opracowań na temat niemieckich przepisów prawa pracy w ujęciu zatrudniania polskich pracowników w Niemczech. Dnia 18 listopada 2002 roku w Strzelcach Opolskich w kamienicy znajdującej się przy strzeleckim Rynku powstaje trzecie biuro firmy w Polsce, które w niebywałym tempie osiąga sukces zarówno na rynku regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Biura zyskują nowych klientów także poza dotychczasowymi obszarami aktywności, tj. Niemcami, Holandią i Polską, gdyż zlecenia napływają również z Czech i Słowacji, a po pewnym czasie nawet z Węgier. Współpraca prowadzona z kancelariami w stolicach tych państw: w Pradze, BratysławieBudapeszcie, pozwoliła na stworzenie działu zajmującego się obsługą klientów czeskich, słowackich i węgierskich. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 roku pracownicy K&W Kanzlei uczestniczyli w seminariach z dziedziny finansów i spotkaniach biznesowych odbywających się w centrum Pragi. Nawiązane w Czechach kontakty z międzynarodowymi firmami pozwoliły pozyskać inwestorów zagranicznych, którzy dzięki nam weszli na rynek w Polsce. Nawiązana zostaje współpraca z dr Schaffer, członkiem zarządu AGN International, jednej z największych na świecie organizacji doradczych.

2003 Otwarcie czwartego i piątego biura w Polsce oraz współpraca z DATEV Deutschland

Dnia 1 kwietnia 2003 roku w Gliwicach przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego rozpoczyna działalność czwarte biuro firmy w Polsce, które w krótkim czasie staje się najliczniej odwiedzanym przez klientów biurem. Z kolei dnia 16 września 2003 roku rusza we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej piąte biuro firmy w Polsce. Także w 2003 roku firma przekształca się w spółkę kapitałową i przenosi swoją główną siedzibę w Polsce z Dobrzenia Wielkiego koło Opola do stolicy Dolnego Śląska, gdzie w Śródmieściu Wrocławia przy ulicy Ruskiej powstaje centrum obsługi inwestorów zagranicznych. W tym samym roku firma rozpoczyna oficjalną współpracę z DATEV Deutschland – niemieckim stowarzyszeniem dla doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz adwokatów z siedzibą w południowo-niemieckim Nürnberg, która trwa z sukcesem do dnia dzisiejszego, a co potwierdza numer doradcy (Beraternummer) nadany K&W Kanzlei przez DATEV Deutschland w 2003 roku.

2004 Zwiększenie aktywności na rynkach rozszerzonej Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii

Dnia 2 lutego 2004 roku na pograniczu polsko-czeskim powstaje dział zajmujący się obsługą klientów z Czech i Słowacji w zakresie zagranicznych rozliczeń podatkowych oraz zagranicznych zasiłków rodzinnych i pracowniczych. 22 marca 2004 roku marka firmy staje się zastrzeżonym znakiem towarowym. Przystąpienie nowych krajów członkowskich do Unii Europejskiej spowodowało masową emigrację pracowników do krajów starej UE, co pociąga za sobą dalszy rozwój firmy. Dnia 4 maja 2004 roku wprowadzone zostają nowe usługi związane z uzyskiwaniem zagranicznych świadczeń rodzinnych i zwrotem podatku z Wielkiej Brytanii oraz rozpoczyna się współpraca z kancelariami podatkowymi w Londynie. Do dzisiaj firma obsługuje na rynku niemieckim działające tam angielskie Ltd. Dnia 1 czerwca 2004 roku w Dobrzeniu Wielkim przy ulicy Opolskiej powstaje nowoczesne centrum obsługi klienta. Dnia 1 lipca 2004 roku biuro w Gliwicach łączy się z oddziałem zagranicznych rozliczeń z Raciborza i tym samym staje się najsilniejszym w branży podatków zagranicznych biurem na Górnym Śląsku. Na wzmocnienie pozycji lidera wpływa także stworzenie siatki agentów. Również w 2004 roku firma podejmuje współpracę z największą w Niemczech prywatną szkołą przygotowującą kandydatów do zawodu doradcy podatkowego, która zaowocowała cyklem wspólnych seminariów odbywających się na wyższych uczelniach w Polsce. W 2004 roku firma sprowadza do Polski największego w Europie producenta maszyn do recyklingu i organizuje jego polskie przedsiębiorstwo, a co za tym idzie, zajmuje się prowadzeniem jego spraw biznesowych i księgowo-kadrowych. Wejście Polski do UE spowodowało duże zainteresowanie zachodnich firm inwestowaniem po wschodniej stronie Odry, co do dnia dzisiejszego stanowi fundament działalności wrocławskiego oddziału firmy.

2005 Rozbudowa zagranicznej sieci w UE oraz aktywność we Francji     

Firma powiększa w Niemczech sieć partnerów wśród niemieckich kancelarii podatkowych, których liczba na koniec roku wynosi 250 kooperantów. Doskonałe kontakty biznesowe we Frankfurcie nad Menem owocują cyklicznymi szkoleniami w centrum finansowym Europy. W dniach 02.06 – 04.06.2005 zarząd firmy uczestniczy w europejskiej konferencji Albo Group odbywającej się w Pradze, a poświęconej tematyce finansowo-podatkowej, w której uczestniczą wybitni i znani specjaliści z zakresu europejskiego prawa podatkowego i zarządzania finansami. Podczas praskiej konferencji lobbuje za kandydaturą Krakowa na miejsce następnej konferencji. Kraków przewagą jednego głosu nad Budapesztem zostaje wybrany na miejsce konferencji odbywającej się w czerwcu 2007 roku. W lipcu 2005 roku firma rozszerza swoją działalność o Szwajcarię, gdzie w Zürich, Basel, DavosLugano podejmuje ścisłą współpracę z licznymi bankowcami, doradcami podatkowymi i adwokatami, a także instytucjami finansowymi i bankowymi. Nawiązana zostaje współpraca z kancelariami podatkowymi w Strasburgu. To kolejne bardzo ważne miasto związane z całą działalnością firmy. Na pograniczu francusko-niemieckim nieopodal Karlsruhe powstaje w marcu 2005 roku centrum obsługi firm wchodzących na rynki europejskie. Dalsza ekspansja firmy w kierunku zagranicznego klienta biznesowego owocuje powołaniem do życia 18 stycznia 2005 roku kolejnego podmiotu gospodarczego w grupie – AW International Consulting Sp. z o.o. – zajmującego się obsługą inwestorów, a do największych sukcesów biznesowych spółki zalicza się min. ulokowanie w Polsce znanych zachodnich firm produkcyjnych, które do dnia dzisiejszego działają w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE). Spółka w trakcie rozwoju działalności zmieniła nazwę z AW International Consulting na KOMMERZ i pod tą nazwą działa do dnia dzisiejszego.

2006 Rozszerzenie działalności o Austrię i umocnienie pozycji w Szwajcarii

Pozycja firmy na rynku niemieckim jest już mocno ugruntowana. Po sprowadzeniu do Polski kolejnych inwestorów z branży metalowej, maszynowej i automotive, a także firm sektora spedycyjnego, powiększa się znacząco rodzaj świadczonych usług, przede wszystkim o obsługę celną. Firma rozszerza swoją działalność o Austrię, gdzie w miastach LinzWiedeń podejmuje ścisłą współpracę z licznymi doradcami podatkowymi i adwokatami, a także instytucjami finansowymi. Do katalogu usług dochodzi zwrot podatku z Austrii oraz austriackie zasiłki rodzinne. Przez spółkę AW International Consulting Sp. z o.o. zostaje sprowadzony do Polski bardzo duży austriacki koncern przemysłowy z zachodniej części kraju, który do dnia dzisiejszego prowadzi działalność na terenie całej Polski, a działalność koncernu wspierana jest przez należącą do naszej grupy spółkę KOMMERZ. Powstają liczne opracowania na temat podejmowania pracy w Szwajcarii przez obywateli krajów UE oraz otwierania i prowadzenia szwajcarskich spółek kapitałowych. Firma zwiększa aktywność w szwajcarskim kantonie Zug, który jest bardzo przyjazny dla przedsiębiorców.

2007  Działalność konferencyjno-szkoleniowa i projekty w Hiszpanii

W największych miastach Polski firma organizuje szereg konferencji o tematyce finansowo-podatkowej, w których biorą udział liczni przedstawiciele świata biznesu i nauki z kraju oraz zagranicy. Dodatkowo firma przeprowadza cykl szkoleń z zakresu zagranicznych finansów dla przedsiębiorców zainteresowanych wejściem na rynki europejskie, a wykładowcami są wybitni naukowcy zagranicznych uczelni. Do dnia dzisiejszego szkolenia i consulting stanowią ważny dział działalności firmy. Coraz częstsze pobyty w Hiszpanii, skutkują rozszerzeniem działalności o usługi dla deweloperów poszukujących atrakcyjnych terenów pod inwestycje, a także wyszukiwaniem atrakcyjnych nieruchomości z przeznaczeniem na zakup własny. Okres ten charakteryzuje się dużą aktywnością dynamicznych hiszpańskich firm budowlanych na niemieckim rynku budownictwa, a także dużym zainteresowaniem inwestorów z Hiszpanii nieruchomościami komercyjnymi w Polsce. Na Balearach bardzo mocno rosną ceny ziemi, wakacyjnych rezydencji, domów i mieszkań, a także coraz większe zainteresowanie kupnem klubów piłkarskich wykazują niemieccy inwestorzy. Poznanie rynku w Hiszpanii spowodowało rozszerzenie działalności firmy KOMMERZ o działalność w budownictwie, nieruchomościach i inwestycjach sportowych. Do dnia dzisiejszego Hiszpania stanowi dla firmy ważny rynek w działalności sportowej. Tu też rozwinął się projekt Football Invest przeznaczony dla inwestorów piłkarskich.

2008 Zlecenia z Bundesligi i wejście w branżę budownictwa sportowego ze specjalizacją stadiony i tory wyścigowe  

Na początku 2008 roku firma otrzymuje zlecenie od profesjonalnego klubu niemieckiej Bundesligi na poszukiwanie piłkarzy w centralnej i wschodniej Europie. Rozwinięty zostaje dział sportowy zajmujący się obsługą profesjonalnych sportowców, a klientami firmy zostają piłkarze, szczypiorniści i hokeiści oraz kolejne kluby sportowe. Połączenie kompetencji finansowych z pasją do sportu, a także świetne kontakty przyczyniły się do pozyskania jako partnerów, a zarazem klientów wiele znanych marek i osobistości świata piłkarskiego – min. kluby Bundesligi i uczestnika finału Ligi Mistrzów. 1 lipca 2008 roku w ramach rozwoju projektu Football Invest zostaje zawarta umowa z jedną z największych w Europie firm specjalizujących się w budowie i modernizacji infrastruktury sportowej – stadionów Bundesligi oraz trybun przeznaczonych na tory, gdzie jeździ Formuła 1. Będąc przedstawicielem na Polskę, trafiamy na wspaniały okres budowy i rozbudowy stadionów przed turniejem EURO2012, rozgrywanym na polskich boiskach. Boom na budowę stadionów, renowację trybun i zadaszeń przyczynia się do ekspansji firmy w branży budownictwa sportowego, a my doradzamy inwestorom, samorządom i klubom sportowym w kwestii projektowania i budowania infrastruktury sportowej.

2009 Rozpoczęcie działalności międzykontynentalnej 

W maju 2009 roku spółka AW International Consulting rozpoczyna działalność interkontynentalną w branży consultingu sportowego. Zawarta współpraca z Creative Talent przyczynia się do działalności na rynku południowoamerykańskim. Dzięki znajomości rynku piłkarskiego i zdobytymi kontaktami w Rio de Janeiro, Sao PauloRecife w Brazylii, a także w Buenos Aires i Cordobie w Argentynie oraz Montevideo w Urugwaju, firma staje się ważnym graczem rynku transferowego. Dotychczasowe doświadczenia firmy pozwalają na nawiązanie kontaktów w krajach Afryki Północnej: w Maroku, Algierii oraz Tunezji. Dnia 1 grudnia 2009 roku rusza stworzona przez K&W Kanzlei strona internetowa www.finanzamt.pl jako pierwszy tego typu polskojęzyczny portal o tematyce niemieckich finansów, podatków, prawa, biznesu i gospodarki. Portal staje się bardzo popularny wśród Polaków pracujących bądź działających w Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz Holandii, a dzięki bardzo unikalnym informacjom zawartym na stronie osiąga po krótkim czasie poziom 2.500.000 wejść rocznie na stronę. Strona internetowa rewolucjonizuje spojrzenie Polaków pracujących w Niemczech na sprawy podatkowe i sprawia, że wśród emigracji zarobkowej wzrasta świadomość wobec ciążących obowiązków i przysługujących praw.

2010 Coraz większa liczba klientów z segmentu Premium 

Rok 2010 zapisał się w historii firmy sporą liczbą prominentnych klientów, znanych powszechnie opinii publicznej. Sportowcy, trenerzy i managerowie znani z wielkich aren sportowych zostają naszymi klientami i partnerami, a wśród zleceń pojawiają się także bardzo nietypowe, np. od znanego na całym świecie producenta luksusowej odzieży, którego dzieła prezentowane są na światowych pokazach mody w Paryżu, Monte CarloMediolanieNowym Jorku. Dzięki aktywności biznesowej w branży sportowej rośnie liczba klientów VIP, których reprezentujemy w sprawach finansowych oraz negocjacji kontraktów. Do grona naszych zacnych klientów dołączyli min. trenerzy piłkarskich reprezentacji narodowych. W segmencie klientów indywidualnych spółka Kancelaria K&W jest bardzo aktywna w dziedzinie rozwiązań dla zagranicznego rynku pracy. Dnia 1 lutego 2010 roku rusza strona internetowa www.arbeitsamt.pl będąca polskojęzycznym portalem o tematyce związanej z aspektami prawnymi pracy i zawodu w Niemczech, a także zajmująca się problematyką polskich pracowników i pracodawców na rynku niemieckim. Duża aktywność na rynkach międzynarodowych wpływa na rozszerzenie kręgu współpracujących podmiotów. W październiku odwiedza nas Petar Segrt – bliski kolega i współpracownik trenera pierwszej reprezentacji Niemiec w piłce nożnej (DFB zaproponował Petarowi stanowisko trenera niemieckiej kadry U-21), z którym jeździmy po Polsce w celu sprawdzenia przed EURO2012 aktualnego stanu infrastruktury sportowej i bazy hotelowej.

2011 Otwarcie biura na Rynku we Wrocławiu i aktywność w ogólnopolskich oraz zagranicznych mediach

Dnia 2 stycznia 2011 roku firma przenosi swoją główną siedzibę w Polsce do samego serca Wrocławia – na wrocławski Rynek. Do dnia dzisiejszego główna siedziba firmy znajduje się pod wrocławskim adresem Rynek 7. W roku 2011 firma nawiązuje współpracę z gazetami “Angora” oraz “Samo Życie”, na łamach których publikowane są artykuły z portalu Finanzamt.pl. W tym samym roku stacja telewizyjna Eurosport na swojej polskojęzycznej stronie zamieszcza artykuł o finansach w piłce nożnej powołując się na informacje z naszego portalu finansowego. Firma staje się coraz bardziej aktywna w mediach i zwiększa rozpoznawalność swojej marki.

2012 Otwarcie szóstego biura w Polsce i rozszerzenie działalności o Luksemburg 

Dnia 17 września 2012 roku zostaje otwarte kolejne biuro firmy, tym razem w Kluczborku przy ulicy Skłodowskiej, gdzie z myślą o kliencie indywidualnym oferowany jest kompleksowy pakiet usług związanych ze zwrotem zagranicznych podatków, uzyskiwaniem zagranicznych świadczeń rodzinnych, uznawaniem polskiego zawodu w Niemczech, uzyskiwaniem zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych, otrzymywaniem odszkodowań urlopowych oraz pozostałych usług związanych z zagranicznymi finansami. W tym samym roku firma wprowadza we wszystkich swoich biurach nowe usługi przeznaczone dla klienta indywidualnego, a związane z uzyskiwaniem świadczeń rodzinnych z Luksemburga.

2013 Prężny rozwój przedsiębiorstwa i otwarcie na rynki krajów Zatoki Perskiej

W związku z dynamicznym rozwojem firmy zostaje zwiększona dwukrotnie powierzchnia biura w Oleśnie, gdzie dnia 1 października 2013 roku powstaje nowa sala do obsługi klienta indywidualnego, nowa sala do obsługi klienta biznesowego oraz sala do obsługi e-commerce wraz z profesjonalną infolinią telefoniczną. Do dnia dzisiejszego firma jest głównym najemcą piętra biurowca w Oleśnie przy ulicy Pieloka. W tym samym roku zatrudnienie pracowników w całej firmie wzrasta o 100%. Również w 2013 roku rusza strona internetowa www.zollamt.pl poświęcona tematyce budownictwa i usług dla branży budowlanej, eksportem usług, importem towarów i technologii, transferem pracowników i specjalistów oraz logistyką i dystrybucją. Tematyka celna i logistyczna towarzyszy spółce AW International Consulting oraz KOMMERZ w dalszej ekspansji na rynki zagraniczne. Nawiązane zostają kontakty biznesowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Rynki krajów Zatoki Perskiej są dla firmy niezwykle istotne z uwagi na potencjał inwestorski biznesu w tej części globu. Arabscy inwestorzy poszukują w Europie nowych projektów biznesowych, w które chcą zainwestować pieniądze, a Niemcy i Polska stanowią dla nich atrakcyjne miejsce robienia biznesu.

2014 Rozbudowa firmy i zmiana struktury właścicielskiej w Kancelarii K&W  

Aż trzykrotnie zostaje zwiększona powierzchnia biura w Strzelcach Opolskich, gdzie dnia 2 stycznia 2014 roku zostaje oddana do użytku nowa część biura, w której znajdują się nowa sala do obsługi klienta indywidualnego, nowa sala do obsługi klienta biznesowego oraz część konferencyjna, w której mogą odbywać się profesjonalne szkolenia dla firm. 28 kwietnia 2014 roku rusza strona internetowa www.familienkasse.pl jako portal o zagranicznych zasiłkach rodzinnych, który został skierowany głównie do rodziców pobierających lub zamierzających pobierać zagraniczne świadczenia rodzinne. 7 lipca 2014 roku większościowy udziałowiec (66,66%) spółki Kancelaria K&W Sp. z o.o. odkupuje od mniejszościowego udziałowca jego udziały i tym samym całość udziałów w spółce (100%) skupiona zostaje w jednych rękach.

2015 Wprowadzenie nowatorskiego rozwiązania w dziedzinie wypłaty zasiłków i działalność w Skandynawii

Firma wprowadza na rynek nowatorskie rozwiązania w zakresie przyspieszania wypłaty niemieckiego zasiłku rodzinnego, które umożliwia wnioskodawcom oczekującym na wypłatę świadczenia szybkie uzyskanie pieniędzy z tytułu Kindergeld – w efekcie czego firma pozyskuje masowo klientów na usługę i rozwija biura stacjonarne. Dnia 5 stycznia 2015 roku firma wprowadza w niektórych swoich biurach nowe usługi przeznaczone dla klienta indywidualnego, a związane z uzyskiwaniem zwrotu podatku i świadczeń rodzinnych z Norwegii. Skandynawia staje się wkrótce celem emigracji części Polaków z Wielkiej Brytanii, którzy z obawy przed Brexitem szukają nowych możliwości zarobkowania w Europie. Z uwagi na coraz większą liczbę zapytań o specjalistyczne usługi w zakresie zagranicznych finansów dnia 7 stycznia 2015 roku rusza w Strzelcach Opolskich druga infolinia telefoniczna z przeznaczeniem dla klientów indywidualnych.

2016 Otwarcie na rynki wschodnie: Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Gruzja i Kazachstan

Dnia 4 stycznia 2016 roku rozpoczyna działalność specjalistyczny dział obsługi klienta wschodnioeuropejskiego, który zajmuje się obsługą w zakresie zagranicznych finansów obywateli Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu oraz innych krajów wschodniej Europy. Firma jako pionier wprowadza na rynek model legalnego zatrudnienia obcokrajowca spoza UE w Niemczech. Nawiązane na wschodzie Europy kontakty biznesowe skutkują rozszerzeniem sieci współpracowników za granicą, a stolica Ukrainy Kijów staje się obok Lwowa ważnym dla firmy ośrodkiem prowadzenia biznesu w tej części kontynentu. Pomoc ukraińskim firmom w organizowaniu biznesu w Europie Środkowej i przygotowanie do wejścia na rynki Europy Zachodniej stanowi istotny kierunek rozwoju.

2017 Kolejny etap rozbudowy firmy i otwarcie biura w centrum Warszawy 

W związku z realizacją nowych zadań w marcu 2017 roku firma tworzy nowe stanowiska pracy i zwiększa zatrudnienie w regionalnych oddziałach. Dnia 1 sierpnia 2017 roku firma zmienia lokalizację swojego biura w centrum Gliwic. Po ponad 14 latach spędzonych w biurowcach Biprohutu przenosi się do pięknej kamienicy znajdującej się na rogu ulic Barlickiego i Zwycięstwa. Przy ulicy Barlickiego 9 powstaje nowe biuro obsługi klienta. Dzięki prestiżowej lokalizacji biuro zyskuje na znaczeniu strategicznym w tej części Polski. Dnia 19 września 2017 roku zostaje podpisana umowa najmu lokalu w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1. Prestiżowa lokalizacja w śródmieściu Warszawy podkreśla renomę firmy, dysponującej nowoczesnym i komfortowym biurem w wieżowcu klasy AAA, który jest najbardziej prestiżową lokalizacją w Europie Środkowo – Wschodniej. Dnia 6 listopada 2017 roku firma zmienia także lokalizację swojego biura w Kluczborku. Po ponad 5 latach nową siedzibą biura jest budynek zlokalizowany tuż obok kluczborskiego Rynku na rogu ulic Zamkowej i Podwale. Firma zdobywa nowe kontakty na rynku rosyjskim.

2018 Wejście na rynek w Rumunii oraz Portugalii 

Firma zaangażowała się w rozszerzenie działalności europejskiej i zwiększyła swoją aktywność na rynkach zachodniej, północnej i południowej Europy. Intensywne działania promocyjne prowadzone od początku stycznia poskutkowały pozyskaniem nowych klientów zagranicznych, a także rozbudowaniem sieci kontaktów biznesowych, min. w Chorwacji i Rumunii, a przede wszystkim na wyspach brytyjskich oraz w krajach skandynawskich, co zaowocowało podpisaniem nowych umów partnerskich. W rumuńskim Târgu Mures powstaje dział obsługi klienta polskiego. Firma zwiększyła zainteresowanie rynkami azjatyckimi, a w szczególności rynkiem chińskim, a w Shanghai zdobywa cenne kontakty. W lokalach stacjonarnych spółki Kancelaria K&W Sp. z o.o. wprowadzono nowy facelift biur obsługi klienta. Spółka KOMMERZ Sp. z o.o. umocniła swoją pozycję na rynku portugalskim, rozszerzając współpracę w dwóch najważniejszych ośrodkach biznesowych w Portugalii – PortoLizbonie.

2019 Rozszerzenie działalności w Ameryce oraz wejście na rynki południowo-wschodniej Azji  

Firma rozszerzyła swoją ofertę na rynku amerykańskim o obsługę przedsiębiorstw w Kanadzie i Meksyku. Rozbudowanie za oceanem sieci kontaktów pozwoliło na wprowadzenie nowych usług skierowanych do inwestorów, eksporterów, wykonawców usług i pracodawców delegujących pracowników do Ameryki Północnej. W południowo-wschodniej Azji rozpoczęła się budowa siatki kontaktów, gdzie w krajach należących do grupy ASEAN (Tajlandia, Singapur, Malezja, Indonezja, Filipiny, Brunei, Wietnam, Laos, Mjanma, Kambodża) firma badała nowe rynki i możliwości biznesowe dla inwestorów z Europy. Rozszerzeniu uległa oferta dla firm z branży tekstylnej, wspierająca za granicą przedsiębiorstwa z segmentu mody i lifestyle oraz nawiązano nowe kontakty z managerami znanych marek odzieżowych.

2020 – 2022 Plan rozwoju na najbliższe lata

Firma od początku działalności systematycznie rozszerza współpracę zagraniczną, pozyskując co roku nowych współpracowników nie tylko w Europie, ale także na innych kontynentach. Stale rozbudowywana sieć kontaktów na całym świecie wpływa znacząco na rozwój całego przedsiębiorstwa i poszczególnych spółek wchodzących w jego skład. Kooperacje kontynentalne sięgają w roku 2019 od zachodniego wybrzeża Półwyspu Iberyjskiego, aż po kraje wschodniej Europy, w tym Ukrainę i Rosję. Tym samym firma ma partnerów w całej Europie. W latach 2020 – 2022 rozbudowie ulegnie współpraca interkontynentalna, w szczególności w Azji i Ameryce Północnej, co zwiększy wartość firmy na rynkach międzynarodowych i podniesie skalę prowadzonych interesów. Szczególną uwagę przyciąga rynek Zatoki Perskiej, w szczególności rynki krajów inwestujących w infrastrukturę i kładące duży nacisk na promocję przez sport, a więc: Katar, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. W Azji duże zainteresowanie firmy budzi także Nepal, z którego napływają do Polski pracownicy. Ten trend może mieć w najbliższych latach duży wpływ na rozwój branży budowlanej w Polsce. Pracownicy z Nepalu słyną z niesamowitej pracowitości, wytrzymałości i solidności, a swoją wartość pokazali na największych placach budowy w Katarze i Dubaju. Firma od lat wyznacza standardy w branży, dlatego nowe trendy jakie napływają do Europy z Azji, są nie tylko bardzo uważnie śledzone, ale także rozwijane w postaci nowych projektów biznesowych.

Więcej informacji niebawem.