Akcje charytatywne

Odpowiedzialność społeczna w naszej firmie oraz w relacjach z ludźmi jest dla nas fundamentalną wartością. Szczególnie na sercu leży nam dobro dzieci, które żyją w ubóstwie i mają utrudniony start w dorosłe życie.

Stawiając na piłkę nożną jako narzędzie rozwoju społecznego angażujemy się finansowo w projekty, które za cel stawiają sobie stworzenie szansy dzieciom z ubogich rodzin i znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej. W tym celu część zarobionych pieniędzy przekazujemy na cele charytatywne związane ze wspieraniem dzieci.

Kancelaria K&W wspiera finansowo fundację charytatywną: 

Lukas Podolski Stiftung

Przekazując środki finansowe na konto darowizn w Köln, należące do Fundacji Lukasa Podolskiego, dokładamy cegiełkę do wielkiego projektu pomocy dzieciom, poprzez współfinansowanie poprawy warunków ich życia oraz otwierania przed nimi perspektyw na lepsze życie.