Nota prawna

Prawo autorskie  

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały, teksty, znaki graficzne i zdjęcia znajdujące się na stronie są chronione prawem własności oraz wszelkimi przepisami ochrony własności intelektualnej. Nie możecie ich Państwo kopiować, zmieniać lub udostępniać osobom trzecim, zarówno w celach komercyjnych, jak i w celach prywatnych. Wykorzystywanie i powielanie publikacji zawartych na stronie lub chociażby ich części, niezależnie od celu, idei i formy, wymaga wyraźnej pisemnej zgody.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego można korzystać z opublikowanych materiałów w zakresie własnego użytku osobistego, co oznacza że można np. wykorzystać materiały nieodpłatnie na własny użytek, chyba że zastrzeżono wykorzystanie określonych materiałów w szerszym zakresie niż własny użytek osobisty. Podkreślamy natomiast, że niedopuszczalne jest modyfikowanie materiałów ze strony internetowej, wykorzystywanie materiałów we własnych opracowaniach, w szczególności korzystanie z nich w sposób komercyjny.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych ma dla nas znaczenie priorytetowe. Pragniemy, abyście się Państwo czuli całkowicie bezpiecznie przeglądając naszą stronę internetową. Ochronę sfery prywatnej w zakresie przetwarzania danych osobowych uwzględniamy w działalności naszej firmy. Gromadzenie i przechowywanie informacji uzyskanych poprzez niniejszą witrynę wykorzystywane jest do celów technicznych i statystycznych, z zachowaniem ich bezpieczeństwa. Dane osobowe są chronione i nie są udostępniane osobom postronnym.

Znaki towarowe

Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe, zdjęcia i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.

Zakres usług

Po zakończeniu opracowania redakcyjnego poszczególnych stron mogły nastąpić zmiany dotyczące usług. Zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian w usługach, zakresie ich dostawy lub świadczeń oraz istnienia różnic w stosunku do zakresu poszczególnych usług. O aktualne ceny prosimy pytać w naszych biurach.

Złożoność sytuacji występujących w praktyce, a także okoliczność i fakt, iż regulacje prawne nie nadążają za rozwojem sytuacji gospodarczej, a ponadto także częste zmiany aktów prawnych, pojawiające się nowe uregulowania, powodują, że określone informacje, opublikowane przez nas jakiś czas temu, mogą nie uwzględniać aktualnego stanu prawnego. Zastrzegamy, że informacje zamieszczone na stronie internetowej mogą ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi.

 

Kancelaria K&W Sp. z o.o.
Rynek 60
50-116 Wrocław

KRS: 0000173150
REGON: 932943243
NIP: 897-16-86-955

Nazwa spółki jest zarejestrowanym znakiem towarowym.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 60.000 zł i został wpłacony w całości.