Uznanie zawodu

Uznanie kwalifikacji zawodowych kluczem do sukcesu zawodowego i finansowego za granicą!

Uzyskali Państwo w Polsce dyplom czeladnika, technika, mistrza, inżyniera, magistra, doktora, docenta, profesora?

Posiadają Państwo zawód, w którym warto byłoby pracować w Niemczech? Świetnie! Istnieje możliwość nostryfikowania polskiego dyplomu! Po otrzymaniu w Niemczech urzędowej decyzji o uznaniu polskiego dyplomu, będzie on równy niemieckiemu, co znacznie zwiększy Państwa szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy o dużo wyższym wynagrodzeniu!

W Niemczech cały czas poszukiwani są wysoko wykwalifikowani fachowcy, których w wielu branżach i zawodach na niemieckim rynku pracy wciąż brakuje. Dodatkowo coraz więcej pracodawców liczy na wysokie umiejętności specjalistów. To najlepszy moment na znalezienie dobrze płatnej pracy, a nostryfikowany dyplom na pewno w tym pomoże!

 

Dzięki przepisaniu polskich kwalifikacji na niemiecki dyplom uzyskają Państwo:

 • Wyższe zarobki (wynagrodzenie takie same jak pracownika niemieckiego).
 • Identyczne uprawnienia zawodowe jak po ukończeniu szkoły w Niemczech.
 • Możliwość dodatkowego zatrudnienia na kilku etatach (z wykorzystaniem uprawnień).
 • Możliwość podniesienia poziomu życia i stabilizacji finansowej dla siebie i całej rodziny.
 • Prestiż i szacunek u niemieckiego pracodawcy.

 

W ramach usługi Kancelaria K&W wykonuje następujące czynności:               

 • Wstępna rozmowa i analiza dokumentów potwierdzających zdobyty zawód, wykształcenie bądź też dyplom.
 • Dobór dokumentów odpowiadających kryteriom instytucji, do której finalnie ma zostać skierowany wniosek.
 • Opracowanie wniosku w oparciu o przedłożone dokumenty i dostarczenie dokumentów do właściwej miejscem instytucji w Niemczech.
 • W przypadku otrzymania korespondencji z niemieckiej instytucji, przeanalizowanie pisma i udzielenie stosownych informacji.
 • Dodatkowo w ramach usługi zapewniamy:
  • wykonanie telefonów i wysłanie faksów do właściwej miejscem instytucji w Niemczech,
  • pisemne odpowiedzi na zapytania listowne właściwej miejscem instytucji w Niemczech,
  • prowadzenie nadzoru i monitoringu, aż do momentu wydania decyzji w sprawie uznania klasyfikacji zawodowych, a w przypadku decyzji odmownej przygotowanie specjalistycznego odwołania, jeśli jest to konieczne dla sprawy.

 

Dokumenty klientów obsługujemy:

 • Bezpośrednio w biurach Kancelarii K&W, w każdym z oddziałów:

Strzelce Opolskie, Dobrzeń Wielki k/Opola, Olesno, Gliwice.   

 • Przesłane za pośrednictwem poczty E-mail.
 • Przesłane za pośrednictwem poczty lub kuriera.

 

Chcą Państwo zwiększyć swój dochód, polepszyć stopę życiową, wyróżnić się na tle pozostałych współpracowników, uzyskać uznanie wśród kolegów, rodziny i najbliższych, spełnić plany zawodowe lub po prostu chwalić się papierami zawodowymi z niemieckiej instytucji? Podejmijcie stosowne kroki i skontaktujcie się już teraz z pracownikami Kancelarii K&W, którzy sprawią, że Wasze marzenia staną się realne!