Finansowe świadczenia

Specjalizujemy się w uzyskiwaniu dla pracowników zatrudnionych za granicą oraz ich rodzin zagranicznych świadczeń pieniężnych o charakterze subwencyjnym.

Praca za granicą to nie tylko wynagrodzenie pracownicze. Emigrantom zarobkowym przysługuje dodatkowo wiele świadczeń finansowych związanych z wykonywaniem pracy w danym kraju, a przeznaczonych dla pracowników oraz ich rodzin.

Naszym klientom wykonującym pracę za granicą zapewniamy pełne wsparcie w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych wzbogacających przychody pracownika. Z należytą starannością dbamy o to, abyście mieli Państwo przez cały czas trwania zagranicznego zatrudnienia oraz po jego ustaniu, odpowiednio wysokie dochody pozwalające żyć na zachodnioeuropejskim poziomie. Powierzając nam prowadzenie swoich spraw finansowych za granicą macie Państwo 100% pewności, że zawsze czuwamy nad tym, abyście otrzymali dodatkowe pieniądze o charakterze bezzwrotnym w maksymalnej kwocie, które kraj miejsca zatrudnienia przewidział dla pracujących na jego terenie pracowników.

 

Nasze działania są ukierunkowane na:

 

 • Pozyskiwanie nowych środków!

 • Przywracanie utraconych świadczeń! 

 • Uzyskiwanie pieniędzy wstecz! 

 

Angażując się w sprawy finansowe klientów za granicą pośredniczymy w pozyskiwaniu nowych środków, które sprawią, iż praca zagraniczna stanie się dla Państwa jeszcze bardziej opłacalna! Dodatkowe środki finansowe otrzymane za naszym pośrednictwem w kraju wykonywania pracy zwiększą Państwa budżet! Jeżeli wypłacane Państwu do tej pory świadczenie zostanie z jakiś powodów wstrzymane, to my dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej została przywrócona jego wypłata. Zależy nam, aby nasi klienci otrzymywali całość przysługujących im pieniędzy, dlatego uzyskujemy dla nich nie tylko bieżącą wypłatę środków finansowych, ale także wnioskujemy o wypłacenie należnych pieniędzy wstecz!

 

Kancelaria K&W wspiera klientów za granicą w zakresie pozyskiwania:

 • zwrotu zagranicznych podatków,
 • nadpłat dla różnego rodzaju podatków i świadczeń,
 • dodatkowych składników wynagrodzenia,
 • stawek gwarantowanego wynagrodzenia dla określonej branży,
 • świadczeń i zasiłków o charakterze rodzinnym,
 • świadczeń socjalnych i zapomóg,
 • zwrotu kosztów prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego,
 • dodatków za rozłąkę,
 • dodatków wyrównawczych,
 • odszkodowań, rent i emerytur,
 • dodatków okolicznościowych,
 • subwencji przedmiotowych.

 

Dbając o finanse naszych klientów troszczymy się o Państwa pieniądze na każdym etapie pracy i działalności zagranicznej, a także po jej ustaniu. Dzięki nam Państwa wyjazd zarobkowy i pobyt za granicą będzie bardzo opłacalny. Wykorzystując wszystkie ekonomiczne oraz prawne możliwości uzyskamy dla Państwa maksymalne korzyści finansowe obejmujące świadczenia zagraniczne i krajowe. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu świadczeń finansowych z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Luksemburga i Polski.

Powierzcie nam prowadzenie swoich spraw finansowych za granicą, a my pozyskamy dla Państwa mnóstwo pieniędzy!       

 

Dokumenty związane z wypłatą świadczeń finansowych przyjmujemy:

 • Bezpośrednio w biurach Kancelarii K&W, w każdym z oddziałów:

Gliwice, Strzelce Opolskie, Dobrzeń Wielki k/Opola, Olesno.

 • Przesłane za pośrednictwem poczty E-mail.
 • Przesłane za pośrednictwem poczty lub kuriera.