Emerytury i renty

KAPITAŁ POCZĄTKOWY 

Aby w przyszłości otrzymać emeryturę, to warto już teraz postarać się o ustalenie kapitału początkowego. Każdy pracownik po przepracowaniu 5 lat w Niemczech i posiadaniu minimum 5-letniego okresu składkowego nabywa prawo do wnioskowania o wypłatę świadczeń emerytalnych. Pracujecie Państwo na terenie Niemiec, a nie otrzymaliście jeszcze od instytucji emerytalnej informacji o zgromadzonych środkach? Nie zwlekajcie, złóżcie u nas stosowne dokumenty, by jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego ustalić wysokość przyszłego świadczenia i wpłynąć na zwiększenie jego kwoty.

 

W ramach usługi Kancelaria K&W wykonuje następujące czynności:

 • Przeprowadzenie wstępnej analizy sytuacji pracownika, dobór niezbędnych i wymaganych dokumentów pozwalających na  prawidłowe sporządzenie wniosku o ustalenie kapitału początkowego.
 • Opracowanie wniosku i dostarczenie dokumentacji do odpowiedniej instytucji na terenie Niemiec.
 • Udzielanie bieżących informacji w sprawie wykonywanej usługi, a w przypadku otrzymania korespondencji z niemieckiej instytucji emerytalnej jej szczegółowa analiza.
 • Dodatkowo w ramach usługi zapewniamy:
  • Wykonanie telefonów do właściwej miejscem instytucji w Niemczech.
  • Pisemne odpowiedzi na zapytanie listowne właściwej miejscem instytucji w Niemczech.
  • Monitorowanie sprawy aż do momentu otrzymania decyzji od niemieckiej instytucji w sprawie zgromadzonego kapitału w Niemczech.

 

Dokumenty klientów przyjmujemy:

 • Bezpośrednio w biurach Kancelarii K&W, w każdym z oddziałów:

Gliwice, Strzelce Opolskie, Dobrzeń Wielki k/Opola, Olesno. 

 • Przesłane za pośrednictwem poczty E-mail.
 • Przesłane za pośrednictwem poczty lub kuriera.

 

Szukacie Państwo pomocy niezbędnej do wypełnienia wniosku o ustalenie kapitału początkowego? Jesteście w dobrych rękach! W celu otrzymania dodatkowych informacji i uszczegółowienia oferty współpracy, koniecznie już teraz skontaktujcie się z pracownikami oddziałów Kancelarii K&W.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ 

Podlegają Państwo ubezpieczeniu społecznemu w Niemczech i uzyskaliście prawo do otrzymania niemieckiej emerytury lub renty? Złóżcie za naszym pośrednictwem wniosek o wypłatę należnych Wam świadczeń! Emeryturę lub rentę można otrzymać po spełnieniu odpowiednich warunków. Ze względu na rodzaj i klasyfikację świadczeń pomożemy Państwu uzyskać następujące rodzaje emerytur/rent:

 

 • Emerytura podstawowa po uzyskaniu wieku emerytalnego.
 • Emerytura z tytułu bezrobocia dla osób w wieku przedemerytalnym.
 • Emerytura dla osób o szczególnie długoletnim okresie ubezpieczenia.
 • Emerytura dla osób niepełnosprawnych.
 • Renta z tytułu zmniejszonej zdolności do pracy.
 • Renta z powodu całkowicie lub częściowo zmniejszonej zdolności do pracy.
 • Renta dla rodziny zmarłego.

 

W ramach usługi Kancelaria K&W wykonuje następujące czynności:

 • Zapoznanie się z sytuacją wnioskodawcy na podstawie wstępnej rozmowy i przeprowadzonej ankiety.
 • Dobór niezbędnych i wymaganych dokumentów pozwalających na  prawidłowe sporządzenie wniosku.
 • Sporządzenie wniosku w oparciu o przedłożone dokumenty.
 • Przekazanie dokumentacji do właściwej miejscem instytucji na terenie Niemiec.
 • Udzielanie bieżących konsultacji, a w przypadku otrzymania korespondencji z niemieckiej instytucji zapoznanie z pismem i przekazanie stosownych informacji.
 • Dodatkowo w ramach usługi zapewniamy:
  • wykonanie telefonów do właściwej miejscem instytucji w Niemczech,
  • pisemne odpowiedzi na zapytania listowne właściwej miejscem instytucji w Niemczech,
  • monitorowanie sprawy do momentu wydania decyzji w sprawie wypłaty zagranicznej emerytury/renty.

 

Dokumenty klientów przyjmujemy:

 • Bezpośrednio w biurach Kancelarii K&W, w każdym z oddziałów:

Gliwice, Strzelce Opolskie, Dobrzeń Wielki k/Opola, Olesno. 

 • Przesłane za pośrednictwem poczty E-mail.
 • Przesłane za pośrednictwem poczty lub kuriera.

 

Chcą Państwo złożyć wniosek i ubiegać się o wypłatę świadczeń emerytalnych bądź rentowych? W celu uzyskania specjalistycznej pomocy od doświadczonych fachowców już teraz skontaktujcie się z pracownikami biur Kancelarii K&W. Jesteśmy do Państwa dyspozycji!