Transport

Oferujemy kompleksową obsługę firm specjalizujących się w transporcie towarów i osób za granicę, a także pomagamy firmom transportowym, spedycyjnym, turystycznym oraz posiadającym własną flotę samochodów w zgodnym z przepisami celnymi i podatkowymi przemieszczaniu się po drogach bądź autostradach zachodniej Europy.

Kraje europejskie nakładają na polskie firmy transportowe oraz użytkowników autostrad i dróg publicznych wiele obowiązków celnych i finansowych, których nieprzestrzeganie wiąże się z surowymi karami (do pół miliona euro). Aby sprostać wymogom prawnym krajów, do których lub przez które prowadzi trasa Państwa samochodu, pomagamy skutecznie realizować obowiązki ciążące na właścicielach bądź użytkownikach pojazdów dokonujących transportu międzynarodowego.

Państwa ciężarówki, autobusy, busy, samochody dostawcze i osobowe podlegają zagranicznym przepisom celnym i podatkowym w momencie, gdy dokonujecie przejazdu za granicą.

Pomożemy Państwu we wszystkich aspektach celnych i finansowych podczas międzynarodowej trasy. Powierzając nam opiekę nad swoimi samochodami za granicą możecie być Państwo pewni, że przejazd przez zachodnią Europę będzie w pełni bezpieczny i nie będzie wiązał się z ryzykiem finansowym. Na zlecenie naszych klientów dbamy o to, by podczas przejazdu za granicą zostały spełnione wszystkie obowiązki nałożone przez zagranicznego ustawodawcę na użytkownika, organizatora, pracodawcę, spedytora i zleceniobiorcę.

Usługi wykonywane przez nas na rzecz firm uczestniczących w transporcie za granicą:

 •  dostosowanie transportu do przepisów zagranicznych i unijnych, w tym:
  • do orzeczeń Sądu Finansowego Berlin-Brandenburg w/s polskich firm spedycyjnych (AZ: 1 K 1161/17 oraz AZ: 1 K 1174/17)
  • do przepisów o płacach minimalnych (min. do MiLoG)
  • rozporządzenia Rzym I
  • do prawa Macrona
  • do Pakietu Mobilności UE
 • pełna obsługa celna, w tym:
  • dokonywanie zgłoszeń celnych
  • przygotowanie do kontroli celnych
  • sporządzanie sprawozdań na rzecz Urzędów Celnych
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych kierowców za granicą, w tym:
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej kierowców
  • pomoc w zastosowaniu przepisów o zagranicznej płacy minimalnej
  • naliczanie podatku dochodowego od zarobków kierowców uzyskanych na trasach zagranicznych
 • rozliczanie zagranicznego podatku VAT, w tym:
  • sporządzanie okresowych i rocznych deklaracji VAT w kraju dokonywania transportu
  • rozliczanie podatku VAT od faktur zakupu paliwa za granicą
 • zgłoszenia samochodów do celów zagranicznego podatku drogowego, w tym:
  • zgłoszenia samochodów w Niemczech do celów obowiązkowego podatku Kfz-Steuer
  • pomoc w zakwalifikowaniu samochodu do odpowiedniej grupy podatkowej
  • rejestracje użytkowników i prowadzenie ewidencji samochodów wykorzystywanych do przejazdów zagranicznych

Więcej informacji o obowiązkach ciążących na firmach transportowych za granicą oraz o usługach wykonywanych dla transportu międzynarodowego uzyskacie Państwo u naszych doradców!

Telefon: +48 / 34 34 70 200

E-mail: biznes@kommerz.pl