Budownictwo

Wspieramy polskie przedsiębiorstwa budowlane i montażowe na rynku niemieckim we wszystkich aspektach działalności w Niemczech.

Niemiecki rynek budowlany potrzebuje polskich specjalistów. Przestarzałe autostrady, które trzeba wyremontować, zbyt mało mieszkań przy gwałtownie rosnących potrzebach mieszkalnych, rozkwit przemysłu w związku z nowymi technologiami oraz silny eksport niemieckich produktów na rynki azjatyckie i amerykański powodują, że Niemcy wchodzą w okres rozbudowy infrastruktury drogowej, mieszkaniowej i przemysłowej. To doskonały moment, aby Państwa firma weszła przy naszej pomocy na wymagający rynek niemiecki, zdobyła na nim dobrą pozycję i jak najwięcej zarobiła.

Od wielu lat pomagamy firmom sektora budowlanego i montażowego – zarówno polskim firmom w Niemczech, jak i niemieckim firmom w Polsce. Jesteśmy specjalistami od międzynarodowych projektów biznesowych, którzy wspierają firmy podczas realizowania za granicą kontraktów oraz świadczenia prac budowlanych i montażowych w ramach transgranicznego wykonywania usług. Nasze bogate doświadczenia zdobywaliśmy wykonując specjalistyczne zadania dla największych przedsiębiorstw w branży i dziś jesteśmy liderem w tej dziedzinie.

Dołączcie Państwo do grona naszych stałych klientów, korzystając z bogatego spektrum oferowanych przez nas usług.

 

STRATEGIE BIZNESOWE

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę dla firm budowlanych, montażowych i eksportowych w zakresie realizowania w Niemczech kontraktów, a nasz support wspiera działania biznesowe, strategiczne, kalkulacyjne, finansowe, prawne, gospodarcze, logistyczne i organizacyjne. Wieloletnim doświadczeniem wspieramy kontrakty i zlecenia realizowane w Niemczech na każdym etapie działalności – od skalkulowania cen i kosztów, po dokonanie wyceny prac budowlanych, ocenę ryzyka kontraktu, wynegocjowanie korzystnych i bezpiecznych warunków zlecenia, po obsługę, zarządzanie i rozliczenie kontraktu. Jeżeli chcecie Państwo zwiększyć zyski ze sprzedaży usług w Niemczech, to nasza oferta przybliża Was do celu.

 

Pracując dla największych niemieckich firm budowlanych zdobyliśmy niezbędne doświadczenie w opracowywaniu strategii biznesowych dla sektora budowlanego. Od wielu lat zajmujemy się nowoczesnym zarządzaniem w budownictwie, które jest oparte o planowanie strategiczne. Nasz know-how zapewnia długoterminowy sukces finansowy.

 

Zlecenia realizowane przez polskie firmy w Niemczech powinny opierać się na zdrowych zasadach przepływu kapitału, gdzie ściśle są określone wymogi i znane koszty ryzyka. Dzięki temu przedsiębiorstwo budowlane może ocenić koszt kapitału własnego, jaki należy zabezpieczyć na poczet realizowanego zlecenia. Struktura kosztów zleceń realizowanych na niemieckim rynku budowlanym jest bardzo zawiła, a oczekiwania polskich wykonawców co do rentowności zleceń niesamowicie wysokie. Przedsiębiorstwo może ściągnąć na siebie wiele zagrożeń za pośrednictwem angażowanych podwykonawców, a rozpiętość zagrożeń może być bardzo szeroka. Stąd ocena ryzyka i wykalkulowanie rentowności muszą być przejrzystymi procesami, aby trzymać ryzyko projektu budowlanego pod całkowitą kontrolą. Z tego też powodu rozwój zysków i przepływ pieniędzy muszą zostać odpowiednio skalkulowane, aby cały realizowany w Niemczech projekt był w pełni rentowny – to właśnie wyznacznik rentowności przedsięwzięcia jest przecież dla Państwa firmy najważniejszy. Przygotowanie biznesowe jest lustrzanym odbiciem strategii Państwa firmy. Sukces wdrożonej strategii następuje tylko wtedy, gdy liczbowo się wszystko ze sobą pokrywa i jest sprawdzane w regularnych odstępach czasowych.

 

Nasze planowanie biznesowe obejmuje następujące kroki:

 1. Ustalenie celów do osiągnięcia.
 2. Stworzenie jasnej wizji.
 3. Zdefiniowanie strategii.
 4. Planowanie strategiczne.
 5. Planowanie operacyjne.
 6. Zintegrowanie planowania z podejmowaniem decyzji.
 7. Kontrola poszczególnych etapów osiągania celu.

 

Projekty budowlane muszą być zaplanowane w odniesieniu do przewidywalnych kosztów i przychodów. Kalkulacja i prace przygotowawcze z terminarzem i harmonogramem pracy są oczywistą i logiczną konsekwencją skutecznego planowania. Przedsiębiorstwa budowlane, które są słabe w aspekcie organizacyjnym oraz planowaniu pozostawiają swój los zbiegowi okoliczności i przypadków, czym stwarzają zagrożenie dla istnienia firmy. Wiele polskich firm budowlanych działających w Niemczech posiada niewystarczającą koncepcją prowadzenia swojej firmy, a nierzadko nie posiada żadnej koncepcji. Planowanie biznesowe poprawia szczególnie proces decyzyjny w firmie poprzez jasne i przejrzyste przedstawienie ważnych informacji o rentowności, zarządzaniu środkami pieniężnymi, jak i o kluczowych wartościach firmy oraz trendach w poszczególnych sektorach działalności. Nawet eksternistyczni odbiorcy jak inwestorzy korzystają ze znacznie lepszej i skoncentrowanej na przyszłości komunikacji korporacyjnej, dzięki której są w stanie szybko podejmować decyzje krytyczne, ale zgodne z interesami przedsiębiorstwa. Planowanie biznesowe jest absolutną koniecznością dla przejrzystego prowadzenia przedsiębiorstwa mającego konkretne cele.

 

W ramach planowania biznesowego wykonujemy następujące usługi:

 • Ustawiamy gospodarczo, finansowo i biznesowo przedsiębiorstwa w Niemczech.
 • Planujemy wszystkie kroki gospodarcze na rynku niemieckim.
 • Wspieramy działalność doświadczeniem i praktycznymi rozwiązaniami.
 • Optymalizujemy sukces finansowo-ekonomiczny przedsięwzięć gospodarczych.

 

W przeciwieństwie do większości firm, my nie opieramy naszych strategii o oferowanie najniższej ceny. Wiemy bowiem, że na sukces w negocjacjach z niemieckimi zleceniodawcami i inwestorami ma wpływ wiele innych czynników. Jednak aby pozwolić sobie na taką strategię, to trzeba osiągnąć pewną pozycję w biznesie, w której liczy się jeszcze inny aspekt niż cena. Aby zapewnić przedsiębiorstwu budowlanemu odpowiedni wynik finansowy, należy bardzo dokładnie rozplanować działalność krok po kroku z uwzględnieniem wszystkich szczegółów. Wymaga to intensywnej analizy celów. Strategie są wtedy skuteczne, gdy są długodystansowe. Nie wystarczy przemyśleć sytuację obecną. Trzeba także uwzględnić warunki, które wystąpią w przyszłości. Wtedy dopiero firma budowlana może być skuteczna na rynku niemieckim.

 

W ramach doradztwa strategicznego dla firm budowlanych wykonujemy następujące usługi:

 • Przygotowanie firmy do wymogów niemieckiego rynku budowlanego.
 • Wdrożenie systemu kontrolowania rentowności zleceń budowlanych.
 • Zmniejszenie ryzyka ekonomicznego i prawnego realizowanych przedsięwzięć.
 • Ustalenie właściwych przepływów pieniężnych.

 

Kompleksowo przygotowujemy polskie firmy budowlane do działania na rynku niemieckim pod kątem rentowności i opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Wdrażamy skuteczne systemy, które pozwalają firmie na kontrolowanie wszystkich wydatków oraz ustawiamy ekonomicznie tak firmę, aby przynosiła ona wymierne zyski finansowe. Skorzystajcie Państwo z tej możliwości!

 

KALKULACJA KOSZTÓW

Bardzo dokładnie kalkulujemy koszty, które są związane z podjęciem zlecenia budowlanego w Niemczech. Support naszych specjalistów pozwoli Państwa firmie na zawieranie bezpiecznych kontraktów i szybkie wychwycenie ryzyka przemycanego w niemieckich umowach kontraktowych.

 

W ramach kalkulacji kosztów wykonujemy następujące usługi:

 • Kalkulacja wysokość kosztów własnych.
 • Obliczanie kosztów zatrudnienia.
 • Analiza wszystkich kosztów podatkowych.
 • Kalkulacja właściwej ceny.

 

Dokonując kalkulacji kosztów trzeba zrobić prawdziwe obliczenia wykazujące wszystkie koszty, a nie obliczenia, w których przedsiębiorca oszukuje samego siebie. Aby ustalić właściwą cenę dla kontrahenta, potrzebna jest szczegółowa analiza wszystkich kosztów ciążących na wykonawcy. Gdy finanse Państwa firmy budowlanej wymagają pilnego zastrzyku gotówki, to łatwo o pozyskanie bardzo ryzykownego zlecenia. Działając pod impulsem czasu będziecie Państwo o wiele bardziej narażeni na wpadkę finansową, gdyż szybko podejmowane decyzje zmniejszą prawdopodobieństwo wyszukania realnych kosztów wykonania usługi budowlanej i ukrytych haczyków. Bardzo ważne, aby nie tracić głowy w sytuacjach kryzysowych, gdy trzeba podjąć szybką decyzję co do rozpoczęcia nowego kontraktu. Wtedy powierzcie nam Państwo od razu prowadzenie spraw, gdyż my szczególnie uważnie i realistycznie ocenimy projekt, a w sytuacji nacisku ze strony niemieckiego inwestora zachowamy zimną krew.

 

Kalkulację kosztów oddajcie Państwo w nasze ręce! My sukcesu w biznesie nie pozostawiamy przypadkowi, lecz z uporem, konsekwencją i dokładnością liczymy wszystkie koszty związane ze zleceniem budowlanym wykonywanym w Niemczech.

 

ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI

Zajmujemy się nowoczesnym i skutecznym zarządzaniem zleceniami w budownictwie.

 

Wybranie złego zlecenia jest niszczycielem zysku. Dlatego tak ważne w branży budowlanej jest wybieranie tylko takich zleceń, na których da się zarobić. Niskie marże oraz wysokie ryzyko potencjalnych inwestycji budowlanych pozostawiają bardzo mało miejsca na ewentualne błędy.

 

Wraz z właściwym wyborem zlecenia weryfikujemy już na etapie planowania postęp, rozwój i powodzenie projektu. Wspieramy działania akwizytorskie polskich firm budowlanych w Niemczech, dzięki czemu strategiczna kalkulacja staje się bardziej wyrazista. Decydując się na opcję strategii kosztów związanych z prowadzeniem działalności w budownictwie, oprzecie się Państwo na bardziej efektywnej strukturze kosztów wynikających z wielkości Waszego przedsiębiorstwa i specjalizacji. Wtedy pozyskane dzięki agresywnej polityce cenowej projekty są trwałe i finansowo wystarczające. Dzięki nam z powodzeniem wykorzystacie Państwo korzyści płynące z właściwego planowania i zarządzania.

 

W ramach zarządzania zleceniami wykonujemy następujące usługi:

 • Planujemy wszystkie kroki na rynku budowlanym od A do Z.
 • Oceniamy wartość merytoryczną i ekonomiczną zleceń.
 • Dokonujemy selekcji zleceń i kontrahentów.
 • Wskazujemy, których zleceń trzeba unikać z uwagi na ich nierentowność.
 • Wspieramy optymalizację ekonomiczną przedsięwzięć budowlanych.

 

Decydując się na powierzenie nam zarządzania zleceniami w budownictwie wniesiecie Państwo przede wszystkim przejrzystość w Waszą firmę budowlaną. Zarządzanie w budownictwie służy stworzeniu warunków biznesowych, które pozwalają realizować tylko opłacalne finansowo zlecenia. Najważniejszym składnikiem zarządzania jest optymalizacja ekonomiczna. Już we wstępnej fazie planowania wspomożemy Państwa działanie przekazując ważne strategicznie informacje i rozwiązania. To pozwoli Wam dokonać szybkiego wyboru odpowiedniego zlecenia i właściwego kontrahenta, a także pozwoli skutecznie kierować dochodowymi zleceniami budowlanymi.

 

SPRZEDAŻ USŁUG

Profesjonalnym nadzorem wspieramy wielopłaszczyznowo sprzedaż usług budowlanych.

 

Faza sprzedaży usługi budowlanej i ustalenia ceny sprzedaży jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania projektem budowy, dlatego intensywnie wspieramy polskie firmy budowlane, które sprzedają swoje usługi w Niemczech.

Nasze umiejętności w zakresie polepszania sukcesu ekonomicznego przedsięwzięć, a także zdolności w kalkulacji kosztów i planowania są dla Państwa firmy bezcenne!

 

W ramach sprzedaży usług budowlanych wykonujemy następujące czynności:

 • Poprawiamy zdolność do sprzedaży.
 • Wspieramy proces sprzedaży.
 • Ustalamy warunki sprzedaży.
 • Nadzorujemy sprzedaż usług.

 

W prowadzonym przez nas procesie sprzedaży stawiamy na strategiczne działanie, wczesne rozpoznawanie zagrożeń i szybką ocenę ryzyka podejmowanego zlecenia. Dążymy do tego, aby niekorzystne czynniki wykluczyć z przygotowywanej oferty.

 

Angażując nas w fazie sprzedaży macie Państwo pewność, że:

 1. Unikacie wyboru wadliwych projektów.
 2. Szybko zareagujecie na niekorzystne oferty.
 3. Skutecznie przeciwdziałacie czynnikowi ryzyka.
 4. Zdefiniujecie koszty uboczne zlecenia.
 5. Obliczycie spodziewany zysk.

 

Oferujemy Państwu bardzo dobre zarządzanie ceną i sprzedażą usług. Nasza praca wymaga doskonale przemyślanej strategii zarządzania oraz zespołowej pracy przedsiębiorców i techników, którzy razem monitorują i analizują projekty. W ten oto sposób zarządzanie sprzedażą usług budowlanych staje się centralnym i kluczowym narzędziem realizacji strategii, która opiera się o wypracowanie zysku z podejmowanego zlecenia.

 

Aby polskie przedsiębiorstwo budowlane zachowało płynność finansową w Niemczech, o co bywa trudno z uwagi na sezonowość branży i trudne negocjacje kontraktowe, trzeba koniecznie przeanalizować sposoby planowania budżetu firmy. Szczegółowe rozplanowanie usług budowlanych należy do najistotniejszych elementów planowania płynności finansowej przedsiębiorstw w branży budowlanej. Zaletą skalkulowania płynności finansowej jest określenie wysokości wynagrodzenia za świadczenie usług budowlanych. Wartość zlecenia lub kontraktu może się mocno zmieniać w zależności od obszaru, sektora, typu segmentu, udziału materiału i kosztów związanych z pracownikami i podwykonawcą, dlatego warto skorzystać z naszej profesjonalnej pomocy.

 

Nasze kalkulacje płynności finansowej obejmują:

 • Zdefiniowanie grupy docelowej klientów, zleceniodawców i inwestorów.
 • Sposoby zbierania zleceń i zamówień.
 • Określenie tzw. portfela.
 • Przekalkulowanie warunków finansowych umowy.
 • Obliczenie kosztów pracowniczych (płac, podatków i potrąceń).
 • Obliczanie kosztów zaangażowania podwykonawców.

 

Towarzyszymy Państwa firmie przez cały czas trwania zlecenia budowlanego skutecznie wspierając sprzedaż usług budowlanych!     

 

NEGOCJACJE CEN

Wspieramy procesy negocjacyjne i pomagamy naszym klientom ustalić korzystne warunki kontraktu.

 

Doskonale znamy realia niemieckiej branży budowlanej i wiemy jak handlować z Niemcami, aby uzyskać korzystną cenę, która nie tylko pokryje wszystkie koszty, ale także pozwoli polskiemu przedsiębiorcy zarobić na zleceniu.

 

W ramach negocjacji cen wykonujemy następujące usługi:

 • Wspieramy negocjacje cen usług budowlanych.
 • Pomagamy ustalać warunki zleceń i kontraktów.

 

Nie każde zlecenie i kontrakt w branży budowlanej oznacza automatyczny zysk. Projekty przynoszące straty są na porządku dziennym, a na niemieckim rynku ofert budowlanych aż roi się od mało poważnych propozycji. Ważne, aby takich nierentownych projektów unikać i nie składać zobowiązań, których nie da się dotrzymać. Szczególnie nieprzyjemna w skutkach może być niekorzystnie podpisana umowa ze zleceniodawcą, której później nie można rozwiązać. Polskie firmy budowlane są narażone w Niemczech na trudne otoczenie rynkowe, gdzie narzuca im się z góry cenę, która nigdy nie pokryje kosztów własnych. Niemiecki zleceniodawca proponuje cenę, która już w zamyśle jest ceną dumpingową i jednocześnie wywołując presję na polskim przedsiębiorcy zmusza go do podpisania niekorzystnej umowy. To pułapka, w którą wpada większość polskich przedsiębiorstw budowlanych szukających zleceń w Niemczech. Szanse na uzyskanie zysku ze zlecenia realizowanego w Niemczech jest możliwe, jeżeli polska firma się przebije i osiągnie silną pozycję, w której liczy się coś innego niż tylko najniższa cena. Taką pozycję na rynku niemieckim osiągniecie Państwo dzięki nam.

 

ROZLICZENIA FINANSOWE

Spektrum naszych usług obejmuje ekonomikę, rachunkowość i bilanse przedsiębiorstw budowlanych.

 

Rachunkowości przedsiębiorstw budowlanych jest niezwykle skomplikowaną materią. Nie bez przyczyny budownictwo nazywa się królową biznesu. Jest po prostu wymagająca i trudna. Podobnie z rozliczeniami finansowymi w budownictwie – to najbardziej złożona i skomplikowana materia w rachunkowości. Mając jednak nas jako partnera biznesowego stawicie Państwo czoła każdemu wyzwaniu!

 

W zakresie rozliczeń finansowych oferujemy:

 • Rozliczenia okresowe i roczne pracowników.
 • Rozliczenia okresowe i roczne podwykonawców.
 • Rozliczenia okresowe i roczne wykonawców.

Skorzystajcie Państwo z możliwości dokonania rozliczenia w Niemczech i powierzcie nam prowadzenie swoich spraw finansowych!

 

ROZLICZENIA PŁACOWE

Realizując złożone projekty dla budownictwa określamy w nich koszty płac pracowników i obliczamy wysokość potrąceń z tego tytułu. W tym celu dokonujemy odpowiednich zgłoszeń i rejestracji, a także sporządzamy dokumenty płacowe.  Dzięki temu obsługiwane przez nas przedsiębiorstwa budowlane znają wysokość kosztów stałych przedsiębiorstwa, które muszą pokryć ze środków własnych lub ze środków otrzymanych od inwestora. Aby uzyskać pozytywny wynik ekonomiczny działalności przedsiębiorstwa, należy określić ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym koszt zatrudniania pracowników i podwykonawców. Specyfika naliczania płac w branży budowlanej w Niemczech jest bardzo skomplikowana i wpływ na nią ma bardzo wiele czynników. Ta niezwykle złożona materia jest jednak jedną z naszych ulubionych dziedzin!

 

W zakresie obsługi płacowej oferujemy:

 • Rozliczenia okresowe i roczne pracowników.
 • Rozliczenia okresowe i roczne podwykonawców.
 • Rozliczenia okresowe i roczne wykonawców.

 

W zakresie obsługi zatrudnienia oferujemy:

 • Zgłoszenia pracowników i podwykonawców.
 • Naliczanie płac i wynagrodzeń.
 • Naliczanie urlopów.
 • Składanie deklaracji.
 • Wyprowadzanie zaległości.
 • Przygotowanie dokumentacji do celów kontrolnych.

 

Dzięki naszemu wsparciu będziecie Państwo znali od początku koszty zatrudniania pracowników i podwykonawców, a także będziecie mieli pewność, że ich oraz Wasze rozliczenia będą odbywały się prawidłowo. Aby utrzymać kontrolę nad całą strukturą, na którą składają się wszyscy uczestnicy procesu budowlanego (tzw. piramida), warto powierzyć nam sprawy wszystkich pracowników i podwykonawców, których Państwo angażujecie do prac budowlanych. Przejrzystość w rozliczeniach płacowych jest podstawą do osiągnięcia pozytywnego rachunku ekonomicznego.