Rejestracje

Niemiecki rynek stwarza wiele możliwości biznesowych dla przedsiębiorców z różnych krajów Europy, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą ponad granicami. Pomagamy firmom posiadającym siedzibę poza granicami Niemiec (m. in. w Polsce) w dopełnieniu formalności rejestracyjnych w kraju nad Renem!

Rozpoczęcie działalności za granicą zawsze wiąże się z dokonaniem obowiązkowych rejestracji podmiotu wchodzącego na nowy rynek oraz zgłoszeniem do właściwych instytucji powiązanych z nim ludzi. Będąc Państwa partnerem w biznesie międzynarodowym zawsze wspieramy Waszą firmę na wszystkich etapach prowadzonej działalności w Niemczech, a pierwszym wykonywanym przez nas krokiem jest rejestracja. Dzięki nam Państwa start na rynku niemieckim będzie odbywał się szybko, bezpiecznie i przede wszystkim skutecznie!

W Państwa imieniu dokonamy wszelkich niezbędnych zgłoszeń i rejestracji, a w trakcie prowadzenia działalności w Niemczech będziemy pilnowali, abyście nie przekroczyli ustawowych terminów, które spowodowałyby, że będziecie traktowani jako podmiot mający niemiecki oddział. Podczas realizacji projektu zawsze dbamy o to, by nasi klienci byli w Niemczech podmiotami zagranicznymi, które działają na uprzywilejowanych warunkach. Gdybyście się Państwo zdecydowali na utworzenie oddziału w Niemczech, to także przeprowadzimy Was przez wszystkie niezbędne formalności.

 

W Niemczech dokonujemy następujących czynności rejestracyjnych:

 • Rejestracje celne.
 • Rejestracje podatkowe.
 • Rejestracje statystyczne.
 • Rejestracje w Kasie Urlopowej.
 • Rejestracje w Kasach Rodzinnych.
 • Rejestracje w Urzędach Pracy.
 • Rejestracje w instytucjach ubezpieczenia społecznego.
 • Rejestracje w instytucjach branżowych.
 • Rejestracje w organach wydających zezwolenia.
 • Rejestracje w pozostałych organach administracyjnych.

 

Wykonujemy czynności rejestracyjne względem:

 • Przedsiębiorstw.
 • Pracodawców.
 • Podwykonawców.
 • Pracowników.

 

START W NIEMCZECH Z NATYCHMIASTOWYM ZYSKIEM. Zawsze dbamy o to, aby nasi klienci na preferencyjnych warunkach prowadzili działalność gospodarczą w Niemczech. Do katalogu naszych usług należą także czynności zmierzające do uzyskania w pierwszej fazie budowania swojego biznesu wszelkich zwolnień od ciążących na przedsiębiorcach dodatkowych powinnościach i zobowiązaniach finansowych. Dzięki temu już na samym starcie prowadzona przez naszych klientów działalność staje się niezwykle opłacalna!

W pierwszym etapie działalności zagranicznej będziecie Państwo płacili podatki i ubezpieczenia społeczne tylko w kraju siedziby firmy, a więc polskie firmy będą odprowadzały zobowiązania finansowe tylko do Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce. Z kolei w Niemczech uzyskacie stosowne zwolnienia podatkowe.

Podejmijcie Państwo pierwszy krok na rynku niemieckim i powierzcie nam wszystkie sprawy rejestracyjne oraz sprawy zwolnień. Dzięki nam wejście Państwa firmy na rynek niemiecki będzie opłacalne, przebiegnie sprawnie, będzie bezpieczne, pewne i pełne sukcesów. Już teraz skontaktujcie się z nami, by rozpocząć owocną współpracę!

Obowiązki rejestracyjne w Niemczech zostały nałożone na zagraniczne firmy dokonujące sprzedaży na kwotę od 10.000 euro, na wszystkie firmy wykonujące na terenie Niemiec usługi oraz delegujące pracowników chociażby na 1 dzień pracy!

Sprzedaż realizowana do Niemiec lub wykonywanie usług na rynku niemieckim związane są ze spełnieniem wielu wymogów prawnych i finansowych. W zależności od branży i rozmiaru prowadzonej działalności zagraniczne firmy są zobowiązane do dokonania różnego rodzaju rejestracji. Dbając o interesy Państwa firmy, przeprowadzimy ją przez wszystkie niezbędne czynności rejestracyjne w Niemczech, które są wymagane względem polskiego przedsiębiorstwa w miejscu siedziby lub miejsca zamieszkania kupującego, bądź w miejscu wykonywania usługi.

 

Do podstawowych obowiązków rejestracyjnych w Niemczech należą:

 • Rejestracja sprzedawców dokonujących sprzedaży w handlu online do Niemiec, gdy sprzedaż do krajów europejskich wyniesie 10.000 euro.
 • Rejestracja wszystkich usługodawców wykonujących usługi na terenie Niemiec.
 • Zgłoszenie wszystkich prac budowlanych i montażowych realizowanych na obszarze Niemiec.
 • Zgłoszenie pojazdów zarejestrowanych poza granicami Niemiec, a wykorzystywanych przez 12 miesięcy na niemieckich drogach i autostradach.
 • Rejestracja pracowników oddelegowanych nawet na 1 dzień do prac wykonywanych w Niemczech.

 

Te rygorystyczne podejście Niemców do obowiązków rejestracyjnych wobec firm i pracowników zagranicznych sprawia, że polscy przedsiębiorcy – głównie firmy sprzedażowe oraz usługowe – są zmuszone do dokonania niezbędnych rejestracji po dokonaniu nawet niewielkiej sprzedaży drogą online oraz przed każdorazowym podjęciem zlecenia w Niemczech, wiążącym się nawet z krótkotrwałym przyjazdem chociażby jednego pracownika do Niemiec. W przypadku zaniechania obowiązków rejestracyjnych przedsiębiorcom zagranicznym grożą kary finansowe do pół miliona euro (nakładane przez niemiecki Urząd Celny), uznanie na terenie Niemiec zakładu podatkowego przez niemieckie Urzędy Skarbowe (co wiąże się z obowiązkiem odprowadzenia podatku dochodowego w Niemczech od dochodów uzyskanych w tym kraju), a także naliczenie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem niemieckiego ubezpieczenia społecznego oraz stawek płacowych obowiązujących w Niemczech.

Z drugiej strony dokonanie czynności rejestracyjnych wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak: bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech, możliwość zapłacenia podatku dochodowego od towaru sprzedanego do Niemiec lub usługi wykonanej w Niemczech do polskiego Urzędu Skarbowego wg stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, odprowadzenie składek ubezpieczenia społecznego za oddelegowanych pracowników do polskiego ZUS-u, zdobycie wiarygodności u niemieckich kontrahentów oraz uzyskanie zaświadczeń od niemieckich organów skarbowych, które potwierdzą, iż firma nie ma w Niemczech zakładu podatkowego. Przedstawione argumenty są niezbitym dowodem na to, że dokonanie rejestracji w niemieckich urzędach jest nie tylko koniecznością, ale także niezwykłym udogodnieniem dla polskich firm działających na rynku niemieckim.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług w zakresie sprawdzenia obowiązków ciążących na firmie, a następnie dokonania niezbędnych rejestracji z korzyścią finansową dla Waszego przedsiębiorstwa!