Start w Niemczech

Wspieramy polskich przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu w Niemczech. Pomagamy firmom realizować obowiązki związane z niemieckimi finansami, podatkami, sprawami celnymi, delegowaniem pracowników, powinnościami pracodawców, zapewnieniem płac minimalnych, rejestracjami, zezwoleniami, zakładaniem firm i organizowaniem działalności gospodarczej.

Powierzając nam sprawy Państwa firmy w Niemczech macie stuprocentową pewność, że prowadzona działalność na rynku niemieckim będzie całkowicie odpowiadała wszelkim normom prawnym i obowiązkom ustawowym. W pełni zaangażowani w sprawy naszych klientów realizujemy wszystkie zadania wymagające specjalistycznej wiedzy i ponadprzeciętnych umiejętności. Prowadzenie biznesu w Niemczech związane jest z przestrzeganiem wielu restrykcyjnych zasad i reguł obowiązujących inwestorów, przedsiębiorców, pracodawców, wykonawców oraz pracowników. Jesteśmy Państwa zaufanym partnerem, który przeprowadzi Waszą firmę przez wszystkie etapy działalności na rynku niemieckim i dokona wszelkich niezbędnych formalności na terenie Niemiec.

Szybkość działania, skuteczność realizacji, bezpieczeństwo prawne, logistyka operacji gospodarczych, organizacja w miejscu dostawy usług i towarów, ochrona przed protekcjonizmem, udogodnienia w kontaktach z federalnymi instytucjami oraz nasza siła przebicia w Niemczech powodują, że będąc Państwa partnerem w międzynarodowym biznesie stajecie się ważnym graczem niemieckiego rynku.

 

Firmom zapewniamy kompleksową obsługę m. in. w następujących instytucjach w Niemczech:

 • Urzędy Celne
 • Urzędy Skarbowe
 • Federalny Urząd Podatkowy
 • Wydziały Działalności Gospodarczej
 • Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Urzędy imigracyjne
 • Federalna Agencja Pracy
 • Federalny Zakład Ubezpieczeń
 • Krajowy Zakład Ubezpieczeń
 • Kasy Chorych
 • Kasy Rodzinne
 • Kasa Urlopowa Branży Budowlanej
 • Związek Zawodowy Branży Budowlanej
 • Centralny Związek Rzemiosła Niemieckiego
 • Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego TÜV
 • Niemiecki Urząd Patentowy i Znaków Towarowych

 

Elementem wyróżniającym jest nasza dbałość o każdy szczegół prowadzenia biznesu w Niemczech. Naszą uwagę poświęcamy zarówno na obsługę na rynku niemieckim czołowych polskich spółek akcyjnych notowanych na WIG, ich dostawców i podwykonawców, dużych, średnich i małych firm, ale także pracowników każdego szczebla (od dyrektorów, kierowników, przez specjalistów i naukowców, aż po szeregowych pracowników i robotników) delegowanych z polskich przedsiębiorstw do pracy w Niemczech. W ten sposób realizujemy kompleksowo nawet najbardziej złożone ponadgraniczne projekty biznesowe, a naszymi stałymi klientami są największe polskie korporacje, które wprowadzamy na rynek niemiecki.

 

Realizujemy złożone projekty obejmujące wszystkie grupy uczestniczące w relacjach gospodarczych na linii Polska – Niemcy:

INWESTORZY

GENERALNI WYKONAWCY

PRZEDSIĘBIORCY

PRACODAWCY

DOSTAWCY

PODWYKONAWCY

PRACOWNICY

 

Nasza przewaga wynika z wszechstronności, wielozadaniowości oraz doskonałemu know-how, nad którym pracowaliśmy przez blisko ćwierć wieku. To olbrzymie i bezcenne doświadczenia na wielu płaszczyznach życia gospodarczego zdobyte w trakcie prowadzenia biznesu w Niemczech podkreślają unikalność naszej firmy i najwyższą jakość świadczonych przez nas usług.

Jeżeli chcecie Państwo dołączyć do szanownego grona naszych klientów i rozpocząć na niemieckim rynku działalność pełną sukcesów finansowych, to już dziś skierujcie do naszych ekspertów zapytanie telefoniczne lub pisemne dotyczące możliwości podjęcia wszechstronnej współpracy i skorzystania z naszych bezcennych doświadczeń. Odpowiadamy na każde zapytanie i każdego potencjalnego klienta traktujemy indywidualnie.

 

 Telefon: +48 / 34 34 70 200

 E-mail: biznes@kommerz.pl

Kompleksowo obsługujemy w Niemczech firmy prowadzące działalność transgraniczną oraz zatrudniające niemieckich, polskich i ukraińskich pracowników.

Rynki unijne stwarzają niezliczone możliwości prowadzenia biznesu międzynarodowego, na którym zarabiają przedsiębiorstwa z różnych krajów Europy. Polacy są od wielu lat najbardziej aktywnymi uczestnikami transgranicznych relacji biznesowych z Niemcami, a my budujemy, pielęgnujemy i rozwijamy stosunki gospodarcze pomiędzy podmiotami gospodarczymi aktywnymi w tym segmencie działalności biznesowej.

Prowadzimy polskich przedsiębiorców i pracodawców przez poszczególne etapy działalności gospodarczej w Niemczech – od startu rynkowego z natychmiastowym zyskiem, rejestracje firm, podwykonawców i pracowników, uzyskiwanie zezwoleń, zakładanie i organizację działalności, aż po zwiększanie rentowności przedsięwzięć biznesowych. Wypracowaliśmy skuteczne modele łączące działalność w Niemczech, Polsce i na Ukrainie. Biznes polegający na ponadgranicznej współpracy pomiędzy firmami z tych trzech krajów oraz oparty o zatrudnianie polskich i ukraińskich pracowników, ma coraz większy wpływ na europejską gospodarkę.

Oferujemy bardzo szerokie spektrum usług dla firm działających na rynku niemieckim we wszystkich branżach oraz we wszystkich formach prawnych i organizacyjnych, jakie są dostępne dla podmiotów europejskich. Pomagamy pracodawcom zatrudniającym Polaków i Ukraińców, którzy prowadzą działalność na terenie Polski i Niemiec.

 

Nasza oferta skierowana jest do firm:

 • zarejestrowanych w Niemczech lub posiadających niemiecki oddział
 • zarejestrowanych w Polsce, ale działających całkowicie lub częściowo na rynku niemieckim
 • zarejestrowanych w innych krajach UE, ale działających na rynku niemieckim
 • opierających swoją działalność o zatrudnianie pracowników z centralnej i wschodniej Europy

 

Wspieramy krótko-, średnio- i długodystansowe projekty biznesowe w Niemczech. Niezależnie od tego, czy chcecie Państwo jednorazowo zrobić biznes z niemieckimi partnerami, czy w dłuższej perspektywie ustabilizować swoją pozycję na rynku niemieckim, zawsze jesteśmy gotowi do podjęcia wyzwania i zrealizowania powierzonego nam zlecenia. Elastycznie dopasowujemy usługi do bieżących potrzeb klientów i na każdym etapie działalności w Niemczech służymy profesjonalnym supportem.

 

Naszymi klientami są firmy:

 • eksportowe
 • przemysłowe
 • budowlane i montażowe
 • transportowe i spedycyjne
 • handlowe
 • prowadzące sprzedaż online
 • prywatne agencje pracy i pośrednicy pracy
 • wykonujące usługi transgraniczne w ramach swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej

 

Zrealizowanie zagranicznego kontraktu, wykonanie za granicą prac o charakterze stałym lub przejściowym, oddelegowanie personelu pracowniczego do innego kraju Unii Europejskiej, rozliczenie z zagranicznymi partnerami i instytucjami zobowiązań finansowych oraz obsługa wykonawców, podwykonawców i pracowników wiążą się ze stałym wsparciem specjalistów w dziedzinie międzynarodowego biznesu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. W razie pytań dotyczących zakresu kompleksowych usług oferowanych dla podmiotów działających na rynku niemieckim, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami, którzy pomogą Państwu zrealizować nawet najbardziej skomplikowane sprawy i wypełnić kontrakty zagraniczne wymagające niestandardowych rozwiązań.

Europa stwarza wiele możliwości biznesowych dla firm prowadzących działalność gospodarczą ponad granicami. Otwarcie firmy w kraju o niższych kosztach i mniejszych obciążeniach fiskalno-ubezpieczeniowych, a prowadzenie sprzedaży w państwach oferujących największe stawki finansowe, to współczesny model biznesowy, jaki świetnie sprawdza się na kontynencie europejskim.

Otwarcie firmy w krajach o stosunkowo niskich kosztach prowadzenia działalności (Polska, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja) i prowadzenie jej na rynku niemieckim, gdzie stawki za usługi i towary są wyższe, a także zatrudnianie pracowników o wysokich umiejętnościach zawodowych z centralnej i wschodniej Europy, to właściwa droga do międzynarodowego sukcesu! Od wielu lat wspieramy firmy i biznesmenów z różnych krajów europejskich, którzy działają w Niemczech.

 

Istotą współczesnego biznesu jest prowadzenie firmy na następujących zasadach:

 • niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej
 • niskie obciążenia podatkowe i przystępne stawki ubezpieczeniowe
 • łatwy dostęp do intratnych zleceń
 • uzyskanie wysokich stawek za sprzedawane towary lub świadczone usługi
 • dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów
 • przejrzystość w dokumentacji krajowej i zagranicznej gwarantująca bezpieczeństwo prowadzenia biznesu

 

Oferujemy Państwu następujące usługi w Niemczech:

 • przeprowadzenie czynności rejestracyjnych w związku z prowadzeniem działalności na terenie Niemiec
 • uzyskanie preferencyjnych warunków prowadzenia firmy
 • ustalenie jasnych zasad łączących działalność krajową z zagraniczną
 • przygotowanie procesów sprzedaży towarów i usług na rynek niemiecki
 • zorganizowanie delegowania pracowników z Unii Europejskiej i spoza UE do pracy w Niemczech
 • wdrożenie pracodawców i pracowników do wymagających realiów niemieckiego rynku pracy
 • zdobycie zezwoleń i uprawnień dla branż lub zawodów wymagających odpowiednich kwalifikacji oraz kompetencji
 • nadzorowanie działalności na linii główny wykonawca – podwykonawcy – pracownicy
 • utrzymywanie stałego kontaktu z niemieckimi instytucjami i urzędami
 • sprawozdawczość i ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych wg niemieckich standardów
 • prowadzenie niemieckiej księgowości i składanie niemieckich deklaracji podatkowych

 

Zachęcamy do podjęcia kontaktu z naszymi specjalistami w celu omówienia szczegółów współpracy!