Biznes w Niemczech

Wspieramy polskich przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu w Niemczech. Pomagamy firmom realizować obowiązki związane z niemieckimi finansami, podatkami, sprawami celnymi, delegowaniem pracowników, powinnościami pracodawców, zapewnieniem płac minimalnych, rejestracjami, zezwoleniami, zakładaniem firm i organizowaniem działalności gospodarczej.  

Powierzając nam sprawy Państwa firmy w Niemczech macie stuprocentową pewność, że prowadzona działalność na rynku niemieckim będzie całkowicie odpowiadała wszelkim normom prawnym i obowiązkom ustawowym. W pełni zaangażowani w sprawy naszych klientów realizujemy wszystkie zadania wymagające specjalistycznej wiedzy i ponadprzeciętnych umiejętności. Prowadzenie biznesu w Niemczech związane jest z przestrzeganiem wielu restrykcyjnych zasad i reguł obowiązujących inwestorów, przedsiębiorców, pracodawców, wykonawców oraz pracowników. Jesteśmy Państwa zaufanym partnerem, który przeprowadzi Waszą firmę przez wszystkie etapy działalności na rynku niemieckim i dokona wszelkich niezbędnych formalności na terenie Niemiec.

Szybkość działania, skuteczność realizacji, bezpieczeństwo prawne, logistyka operacji gospodarczych, organizacja w miejscu dostawy usług i towarów, ochrona przed protekcjonizmem, udogodnienia w kontaktach z federalnymi instytucjami oraz nasza siła przebicia w Niemczech powodują, że będąc Państwa partnerem w międzynarodowym biznesie stajecie się ważnym graczem niemieckiego rynku.

 

Firmom zapewniamy kompleksową obsługę m. in. w następujących instytucjach w Niemczech:

 • Urzędy Celne
 • Urzędy Skarbowe
 • Federalny Urząd Podatkowy
 • Wydziały Działalności Gospodarczej
 • Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Urzędy imigracyjne
 • Federalna Agencja Pracy
 • Federalny Zakład Ubezpieczeń
 • Krajowy Zakład Ubezpieczeń
 • Kasy Chorych
 • Kasy Rodzinne
 • Kasa Urlopowa Branży Budowlanej
 • Związek Zawodowy Branży Budowlanej
 • Centralny Związek Rzemiosła Niemieckiego
 • Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego TÜV
 • Niemiecki Urząd Patentowy i Znaków Towarowych

 

Elementem wyróżniającym jest nasza dbałość o każdy szczegół prowadzenia biznesu w Niemczech. Naszą uwagę poświęcamy zarówno na obsługę na rynku niemieckim czołowych polskich spółek akcyjnych notowanych na WIG, ich dostawców i podwykonawców, dużych, średnich i małych firm, ale także pracowników każdego szczebla (od dyrektorów, kierowników, przez specjalistów i naukowców, aż po szeregowych pracowników i robotników) delegowanych z polskich przedsiębiorstw do pracy w Niemczech. W ten sposób realizujemy kompleksowo nawet najbardziej złożone ponadgraniczne projekty biznesowe, a naszymi stałymi klientami są największe polskie korporacje, które wprowadzamy na rynek niemiecki.

 

Realizujemy złożone projekty obejmujące wszystkie grupy uczestniczące w relacjach gospodarczych na linii Polska – Niemcy:

INWESTORZY

GENERALNI WYKONAWCY

PRZEDSIĘBIORCY

PRACODAWCY

DOSTAWCY

PODWYKONAWCY

PRACOWNICY

 

Nasza przewaga wynika z wszechstronności, wielozadaniowości oraz doskonałemu know-how, nad którym pracowaliśmy przez blisko ćwierć wieku. To olbrzymie i bezcenne doświadczenia na wielu płaszczyznach życia gospodarczego zdobyte w trakcie prowadzenia biznesu w Niemczech podkreślają unikalność naszej firmy i najwyższą jakość świadczonych przez nas usług.

Jeżeli chcecie Państwo dołączyć do szanownego grona naszych klientów i rozpocząć na niemieckim rynku działalność pełną sukcesów finansowych, to już dziś skierujcie do naszych ekspertów zapytanie telefoniczne lub pisemne dotyczące możliwości podjęcia wszechstronnej współpracy i skorzystania z naszych bezcennych doświadczeń. Odpowiadamy na każde zapytanie i każdego potencjalnego klienta traktujemy indywidualnie.

 

 Telefon: +48 / 34 34 70 200

 E-mail: biznes@kommerz.pl

Kompleksowo obsługujemy w Niemczech firmy prowadzące działalność transgraniczną oraz zatrudniające niemieckich, polskich i ukraińskich pracowników.

Rynki unijne stwarzają niezliczone możliwości prowadzenia biznesu międzynarodowego, na którym zarabiają przedsiębiorstwa z różnych krajów Europy. Polacy są od wielu lat najbardziej aktywnymi uczestnikami transgranicznych relacji biznesowych z Niemcami, a my budujemy, pielęgnujemy i rozwijamy stosunki gospodarcze pomiędzy podmiotami gospodarczymi aktywnymi w tym segmencie działalności biznesowej.

Prowadzimy polskich przedsiębiorców i pracodawców przez poszczególne etapy działalności gospodarczej w Niemczech – od startu rynkowego z natychmiastowym zyskiem, rejestracje firm, podwykonawców i pracowników, uzyskiwanie zezwoleń, zakładanie i organizację działalności, aż po zwiększanie rentowności przedsięwzięć biznesowych. Wypracowaliśmy skuteczne modele łączące działalność w Niemczech, Polsce i na Ukrainie. Biznes polegający na ponadgranicznej współpracy pomiędzy firmami z tych trzech krajów oraz oparty o zatrudnianie polskich i ukraińskich pracowników, ma coraz większy wpływ na europejską gospodarkę.

Oferujemy bardzo szerokie spektrum usług dla firm działających na rynku niemieckim we wszystkich branżach oraz we wszystkich formach prawnych i organizacyjnych, jakie są dostępne dla podmiotów europejskich. Pomagamy pracodawcom zatrudniającym Polaków i Ukraińców, którzy prowadzą działalność na terenie Polski i Niemiec.

 

Nasza oferta skierowana jest do firm:

 • zarejestrowanych w Niemczech lub posiadających niemiecki oddział
 • zarejestrowanych w Polsce, ale działających całkowicie lub częściowo na rynku niemieckim
 • zarejestrowanych w innych krajach Europy, ale działających na rynku niemieckim
 • opierających swoją działalność o zatrudnianie pracowników z centralnej i wschodniej Europy (głównie z Niemiec, Polski i Ukrainy)

 

Wspieramy krótko-, średnio- i długodystansowe projekty biznesowe w Niemczech. Niezależnie od tego, czy chcecie Państwo jednorazowo zrobić biznes z niemieckimi partnerami, czy w dłuższej perspektywie ustabilizować swoją pozycję na rynku niemieckim, zawsze jesteśmy gotowi do podjęcia wyzwania i zrealizowania powierzonego nam zlecenia. Elastycznie dopasowujemy usługi do bieżących potrzeb klientów i na każdym etapie działalności w Niemczech służymy profesjonalnym supportem.

 

Naszymi klientami są firmy:

 • eksportowe
 • przemysłowe
 • budowlane i montażowe
 • transportowe i spedycyjne
 • handlowe
 • prywatne agencje pracy i pośrednicy pracy
 • wykonujące usługi transgraniczne w ramach swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej

 

Zrealizowanie zagranicznego kontraktu, wykonanie za granicą prac o charakterze stałym lub przejściowym, oddelegowanie personelu pracowniczego do innego kraju Unii Europejskiej, rozliczenie z zagranicznymi partnerami i instytucjami zobowiązań finansowych oraz obsługa wykonawców, podwykonawców i pracowników wiążą się ze stałym wsparciem specjalistów w dziedzinie międzynarodowego biznesu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. W razie pytań dotyczących zakresu kompleksowych usług oferowanych dla podmiotów działających na rynku niemieckim, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami, którzy pomogą Państwu zrealizować nawet najbardziej skomplikowane sprawy i wypełnić kontrakty zagraniczne wymagające niestandardowych rozwiązań.

Europa stwarza wiele możliwości biznesowych dla firm prowadzących działalność gospodarczą ponad granicami. Otwarcie firmy w kraju o niższych kosztach i mniejszych obciążeniach fiskalno-ubezpieczeniowych, a prowadzenie sprzedaży w państwach oferujących największe stawki finansowe, to współczesny model biznesowy, jaki świetnie sprawdza się na kontynencie europejskim.

Otwarcie firmy w krajach o stosunkowo niskich kosztach prowadzenia działalności (Polska, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja) i prowadzenie jej na rynku niemieckim, gdzie stawki za usługi i towary są wyższe, a także zatrudnianie pracowników o wysokich umiejętnościach zawodowych z centralnej i wschodniej Europy, to właściwa droga do międzynarodowego sukcesu! Od wielu lat wspieramy firmy i biznesmenów z różnych krajów europejskich, którzy działają w Niemczech.

 

Istotą współczesnego biznesu jest prowadzenie firmy na następujących zasadach:

 • niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej
 • niskie obciążenia podatkowe i przystępne stawki ubezpieczeniowe
 • łatwy dostęp do intratnych zleceń
 • uzyskanie wysokich stawek za sprzedawane towary lub świadczone usługi
 • dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów
 • przejrzystość w dokumentacji krajowej i zagranicznej gwarantująca bezpieczeństwo prowadzenia biznesu

 

Oferujemy Państwu następujące usługi w Niemczech:

 • przeprowadzenie czynności rejestracyjnych w związku z prowadzeniem działalności na terenie Niemiec
 • uzyskanie preferencyjnych warunków prowadzenia firmy
 • ustalenie jasnych zasad łączących działalność krajową z zagraniczną
 • przygotowanie procesów sprzedaży towarów i usług na rynek niemiecki
 • zorganizowanie delegowania pracowników z Unii Europejskiej i spoza UE do pracy w Niemczech
 • wdrożenie pracodawców i pracowników do wymagających realiów niemieckiego rynku pracy
 • zdobycie zezwoleń i uprawnień dla branż lub zawodów wymagających odpowiednich kwalifikacji oraz kompetencji
 • nadzorowanie działalności na linii główny wykonawca – podwykonawcy – pracownicy
 • utrzymywanie stałego kontaktu z niemieckimi instytucjami i urzędami
 • sprawozdawczość i ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych wg niemieckich standardów
 • prowadzenie niemieckiej księgowości i składanie niemieckich deklaracji podatkowych

 

Zachęcamy do podjęcia kontaktu z naszymi specjalistami w celu omówienia szczegółów współpracy!

 

Rejestracje

 

Niemiecki rynek stwarza wiele możliwości biznesowych dla przedsiębiorców z różnych krajów Europy, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą ponad granicami. Pomagamy firmom posiadającym siedzibę poza granicami Niemiec (m. in. w Polsce) w dopełnieniu formalności rejestracyjnych w kraju nad Renem!

Rozpoczęcie działalności za granicą zawsze wiąże się z dokonaniem obowiązkowych rejestracji podmiotu wchodzącego na nowy rynek oraz zgłoszeniem do właściwych instytucji powiązanych z nim ludzi. Będąc Państwa partnerem w biznesie międzynarodowym zawsze wspieramy Waszą firmę na wszystkich etapach prowadzonej działalności w Niemczech, a pierwszym wykonywanym przez nas krokiem jest rejestracja. Dzięki nam Państwa start na rynku niemieckim będzie odbywał się szybko, bezpiecznie i przede wszystkim skutecznie!

W Państwa imieniu dokonamy wszelkich niezbędnych zgłoszeń i rejestracji, a w trakcie prowadzenia działalności w Niemczech będziemy pilnowali, abyście nie przekroczyli ustawowych terminów, które spowodowałyby, że będziecie traktowani jako podmiot mający niemiecki oddział. Podczas realizacji projektu zawsze dbamy o to, by nasi klienci byli w Niemczech podmiotami zagranicznymi, które działają na uprzywilejowanych warunkach. Gdybyście się Państwo zdecydowali na utworzenie oddziału w Niemczech, to także przeprowadzimy Was przez wszystkie niezbędne formalności.

 

W Niemczech dokonujemy następujących czynności rejestracyjnych:

 • Rejestracje celne.
 • Rejestracje podatkowe.
 • Rejestracje statystyczne.
 • Rejestracje w Kasie Urlopowej.
 • Rejestracje w Kasach Rodzinnych.
 • Rejestracje w Urzędach Pracy.
 • Rejestracje w instytucjach ubezpieczenia społecznego.
 • Rejestracje w instytucjach branżowych.
 • Rejestracje w organach wydających zezwolenia.
 • Rejestracje w pozostałych organach administracyjnych.

 

Wykonujemy czynności rejestracyjne względem:

 • Przedsiębiorstw.
 • Pracodawców.
 • Podwykonawców.
 • Pracowników.

 

START W NIEMCZECH Z NATYCHMIASTOWYM ZYSKIEM. Zawsze dbamy o to, aby nasi klienci na preferencyjnych warunkach prowadzili działalność gospodarczą w Niemczech. Do katalogu naszych usług należą także czynności zmierzające do uzyskania w pierwszej fazie budowania swojego biznesu wszelkich zwolnień od ciążących na przedsiębiorcach dodatkowych powinnościach i zobowiązaniach finansowych. Dzięki temu już na samym starcie prowadzona przez naszych klientów działalność staje się niezwykle opłacalna!

W pierwszym etapie działalności zagranicznej będziecie Państwo płacili podatki i ubezpieczenia społeczne tylko w kraju siedziby firmy, a więc polskie firmy będą odprowadzały zobowiązania finansowe tylko do Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce. Z kolei w Niemczech uzyskacie stosowne zwolnienia podatkowe.

Podejmijcie Państwo pierwszy krok na rynku niemieckim i powierzcie nam wszystkie sprawy rejestracyjne oraz sprawy zwolnień. Dzięki nam wejście Państwa firmy na rynek niemiecki będzie opłacalne, przebiegnie sprawnie, będzie bezpieczne, pewne i pełne sukcesów. Już teraz skontaktujcie się z nami, by rozpocząć owocną współpracę!

Obowiązki rejestracyjne w Niemczech zostały nałożone na zagraniczne firmy dokonujące sprzedaży na kwotę od 10.000 euro, na wszystkie firmy wykonujące na terenie Niemiec usługi oraz delegujące pracowników chociażby na 1 dzień pracy!

Sprzedaż realizowana do Niemiec lub wykonywanie usług na rynku niemieckim związane są ze spełnieniem wielu wymogów prawnych i finansowych. W zależności od branży i rozmiaru prowadzonej działalności zagraniczne firmy są zobowiązane do dokonania różnego rodzaju rejestracji. Dbając o interesy Państwa firmy, przeprowadzimy ją przez wszystkie niezbędne czynności rejestracyjne w Niemczech, które są wymagane względem polskiego przedsiębiorstwa w miejscu siedziby lub miejsca zamieszkania kupującego, bądź w miejscu wykonywania usługi.

 

Do podstawowych obowiązków rejestracyjnych w Niemczech należą:

 • Rejestracja sprzedawców dokonujących sprzedaży w handlu online do Niemiec, gdy sprzedaż do krajów europejskich wyniesie 10.000 euro.
 • Rejestracja wszystkich usługodawców wykonujących usługi na terenie Niemiec.
 • Zgłoszenie wszystkich prac budowlanych i montażowych realizowanych na obszarze Niemiec.
 • Zgłoszenie pojazdów zarejestrowanych poza granicami Niemiec, a wykorzystywanych przez 12 miesięcy na niemieckich drogach i autostradach.
 • Rejestracja pracowników oddelegowanych nawet na 1 dzień do prac wykonywanych w Niemczech.

 

Te rygorystyczne podejście Niemców do obowiązków rejestracyjnych wobec firm i pracowników zagranicznych sprawia, że polscy przedsiębiorcy – głównie firmy sprzedażowe oraz usługowe – są zmuszone do dokonania niezbędnych rejestracji po dokonaniu nawet niewielkiej sprzedaży drogą online oraz przed każdorazowym podjęciem zlecenia w Niemczech, wiążącym się nawet z krótkotrwałym przyjazdem chociażby jednego pracownika do Niemiec. W przypadku zaniechania obowiązków rejestracyjnych przedsiębiorcom zagranicznym grożą kary finansowe do pół miliona euro (nakładane przez niemiecki Urząd Celny), uznanie na terenie Niemiec zakładu podatkowego przez niemieckie Urzędy Skarbowe (co wiąże się z obowiązkiem odprowadzenia podatku dochodowego w Niemczech od dochodów uzyskanych w tym kraju), a także naliczenie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem niemieckiego ubezpieczenia społecznego oraz stawek płacowych obowiązujących w Niemczech.

Z drugiej strony dokonanie czynności rejestracyjnych wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak: bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech, możliwość zapłacenia podatku dochodowego od towaru sprzedanego do Niemiec lub usługi wykonanej w Niemczech do polskiego Urzędu Skarbowego wg stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, odprowadzenie składek ubezpieczenia społecznego za oddelegowanych pracowników do polskiego ZUS-u, zdobycie wiarygodności u niemieckich kontrahentów oraz uzyskanie zaświadczeń od niemieckich organów skarbowych, które potwierdzą, iż firma nie ma w Niemczech zakładu podatkowego. Przedstawione argumenty są niezbitym dowodem na to, że dokonanie rejestracji w niemieckich urzędach jest nie tylko koniecznością, ale także niezwykłym udogodnieniem dla polskich firm działających na rynku niemieckim.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług w zakresie sprawdzenia obowiązków ciążących na firmie, a następnie dokonania niezbędnych rejestracji z korzyścią finansową dla Waszego przedsiębiorstwa!

 

Zezwolenia

Prowadzenie w Niemczech działalności w kluczowych sektorach gospodarki wymaga uzyskania zezwoleń. Jesteśmy razem z Państwem również na tym etapie wprowadzania firmy na rynek niemiecki. Poprzez zdobycie zezwoleń, uprawnień i certyfikatów skutecznie pomagamy w realizowaniu celów biznesowych.

Szczególne miejsce w palecie naszych usług ma uzyskiwanie zezwoleń. Wspieramy biznes we wszystkich czynnościach prowadzących do osiągania bezpiecznego zysku finansowego. Jednak w niektórych branżach przedsiębiorcom niezbędne są zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, bądź na określone czynności zmierzające do osiągania zysku. Będąc Państwa partnerem w biznesie w Niemczech zawsze dbamy o to, aby Wasze działania były bezpieczne i zgodne ze stawianymi przedsiębiorcom wymogami. W tym właśnie celu oferujemy szeroki wachlarz usług związanych z uzyskiwaniem zezwoleń.

 

Pomagamy przy uzyskiwaniu następujących zezwoleń:

 • Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach reglamentowanych.
 • Zezwolenia na pobyt i pracę obywateli spoza Unii Europejskiej.
 • Zezwolenia na wykonywanie zawodu (uznanie uprawnień).

 

Dzięki naszemu zaangażowaniu w sprawy Państwa firmy prowadzona przez Was działalność będzie odpowiadała wszelkim standardom obowiązującym w Niemczech. Za główny cel stawiamy sobie ustawienie gospodarczo-biznesowe przedsiębiorstwa w Niemczech oraz stworzenie bezpieczeństwa prawnego w realizacji celów gospodarczych.

 

Przy wsparciu naszej firmy zdobędziecie Państwo:

 • Zezwolenia.
 • Uprawnienia.
 • Certyfikaty.

 

Już teraz podejmijcie z nami kontakt w celu uzyskania interesujących Państwa zezwoleń, uprawnień i certyfikatów! Będą one z pewnością potrzebne w wielu branżach. Więcej informacji o wymogach stawianych dla poszczególnych branż uzyskacie Państwo dzwoniąc na numerem telefonu: +48 / 34 34 70 200. Zlecając nam usługi jesteście Państwo zawsze w dobrych rękach.

 

Obywatele spoza UE

Nie posiadacie Państwo obywatelstwa któregoś z krajów Unii Europejskiej, a chcecie legalnie pracować lub prowadzić firmę na terenie Niemiec? Chętnie pomożemy Wam zdobyć zezwolenie na podjęcie pracy lub działalności gospodarczej w Niemczech!

A może zatrudniacie Państwo u siebie obywateli spoza UE i chcielibyście podjąć zlecenie w Niemczech, wykorzystując pracę swoich pracowników ze wschodniej Europy? Zdobędziemy dla Was odpowiednie pozwolenia!

Dbając o sprawy pracowników spoza UE za granicą wspieramy Państwa min. w następujących obszarach:

 • Uzyskiwanie dla pracowników spoza UE zezwoleń na pracę na terenie Niemiec.

Wspieramy obywateli spoza Unii Europejskiej w sprawach uzyskiwania zezwoleń na pracę. Zawsze dbamy o to, aby Państwa praca była legalna, bezpieczna i by przysługiwały Wam wszystkie możliwe uprawnienia związane z pracą za granicą!

 • Uzyskiwanie dla przedsiębiorców spoza UE zezwoleń na podjęcie działalności gospodarczej na terenie Niemiec.

Pomagamy obywatelom spoza Unii Europejskiej w zdobyciu zezwoleń niezbędnych do otwarcia i prowadzenia firmy na terenie Niemiec. Wspieramy wszystkie Państwa działania zmierzające do sukcesu finansowego na rynku niemieckim!

W sprawach podjęcia pracy lub działalności gospodarczej w Niemczech
przez obywateli spoza UE kontaktujcie się Państwo z naszymi specjalistami
dzwoniąc na numer telefonu

+48 / 34 34 70 200

 

Zakładanie firm

Załóżcie Państwo swoją własną firmę w Niemczech i cieszcie się z osiąganych przez nią zysków!

Oferujemy pełny pakiet usług związanych z założeniem firmy w Niemczech, a także samodzielnego oddziału zagranicznego przedsiębiorstwa. Otwieramy firmy we wszystkich formach prawnych, począwszy od spółek osobowych po spółki kapitałowe. Dzięki nam przy minimalnych formalnościach osiągniecie maksymalne korzyści!

 

Zakres usług oferowanych przez nas w ramach zakładania firm:

 • Wybór odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorstwa.
 • Pomoc w sporządzeniu umowy założycielskiej.
 • Przygotowanie dokumentów rejestracyjnych.
 • Złożenie dokumentacji do właściwych urzędów i instytucji.
 • Prowadzenie monitoringu nad sprawą.
 • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń.
 • Uruchomienie przedsiębiorstwa.

 

Jeżeli macie Państwo pomysł na świetny interes w Niemczech, to nie czekajcie, tylko od razu zgłoście się do nas! Nasi specjaliści pomogą Państwu przekształcić pomysł w przedsiębiorstwo przynoszące zyski!

 

Organizowanie firm

Zorganizowanie firmy według niemieckich wzorców jest najszybszą i najskuteczniejszą drogą do osiągania profitów z działalności prowadzonej w Niemczech. Jesteśmy zaufanym partnerem i doradcą, który poprzez właściwe zorganizowanie przedsiębiorstwa poprowadzi Państwa do sukcesów w międzynarodowym biznesie!

Myśląc o założeniu własnego biznesu oczekujemy sukcesu i natychmiastowych profitów finansowych. Do tego potrzebna jest jednak wizja, strategia i odpowiedni plan działania. To podstawa, aby osiągnąć stabilizację i pozytywny wynik ekonomiczny. Wykorzystując nasze bogate doświadczenie na wielu płaszczyznach biznesowych oferujemy Państwu wsparcie w zorganizowaniu firmy w Niemczech.

 

Zakres oferowanych przez nas usług w ramach organizowania firm:

 • Stworzenie wizji dla przedsiębiorstwa oraz wdrożenie i rozwój strategii.
 • Ustawienie gospodarczo-biznesowe przedsiębiorstwa w Niemczech.
 • Planowanie wszystkich kroków gospodarczych na rynku niemieckim.
 • Wsparcie działalności doświadczeniem i praktycznymi rozwiązaniami.
 • Optymalizacja sukcesu finansowo-ekonomicznego przedsięwzięć gospodarczych.

 

Oferujemy doradztwo strategiczne w zakresie następujących projektów:

 • Realizacja przedsięwzięć biznesowych.
 • Podnoszenia wartości przedsiębiorstwa.
 • Wprowadzenie niemieckiej technologii do polskich przedsiębiorstw.
 • Wpływanie na trendy rynkowe i tworzenie nowych trendów.
 • Zarządzanie zmianami.
 • Tworzenie strategii produkcyjnych i eksportowych.

 

Jeżeli działalność Państwa firmy wymaga usprawnienia i odpowiedniego zorganizowania, to chętnie podejmiemy się zadań związanych z optymalizacją i odpowiednim ustawieniem przedsiębiorstwa. Kluczem do pełnego sukcesu jest zaangażowanie naszych pracowników, którzy nie zadowolą się osiągniętym poziomem rozwoju, lecz nieustannie dążą do jego polepszenia i udoskonalenia. Dzięki temu Państwa przedsiębiorstwo stanie się konkurencyjne względem najlepszych firm.

Już teraz podejmijcie z nami kontakt w celu odpowiedniego zorganizowania Państwa firmy!                      

 

Szkolenia

Wiedza ekspertów oraz sprawdzona informacja gospodarcza są w dzisiejszych czasach bezcenne. Dzięki nim przedsiębiorstwo może skutecznie rozwijać się oraz zdobywać nowe rynki i nowych klientów. Ekspansja firmy za granicą to bardzo duże wyzwanie, które wymaga wsparcia przez doświadczonych ekspertów, którzy posiadają skuteczny know-how, umiejętnie łączą obszerną wiedzę z bogatą praktyką i oferując kompleksowe wsparcie w biznesie ułatwiają firmie wejście na nowy rynek.

 

Charakterystyka naszych szkoleń:

 1. Analiza potrzeb szkoleniowych firmy.
 2. Dopasowanie tematyki szkolenia do branży i specyfiki firmy.
 3. Projektowanie programu szkolenia pod określoną firmę.
 4. Dobór odpowiednich ekspertów do szkolenia.
 5. Indywidualny tok zamkniętego szkolenia w ramach jednego przedsiębiorstwa.
 6. Czuwanie nad przebiegiem poszczególnych etapów szkolenia.
 7. Sprawdzanie w trakcie szkolenia poziomu nabytej wiedzy.
 8. Wprowadzenie dyskusji po każdym zakończonym etapie szkolenia.
 9. Przekazanie uczestnikom szkolenia materiałów dydaktycznych.
 10. Ustalenie planu działania dla firmy dla fazy poszkoleniowej.
 11. Uzyskanie wewnętrznego dyplomu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu.
 12. Wsparcie działania firmy po szkoleniu.

 

Warto skorzystać z naszych indywidualnych szkoleń, ponieważ za nimi przemawiają bardzo silne argumenty:

Własny know-how – wypracowany co do każdego szczegółu i sprawdzony przez lata praktyki skuteczny sposób osiągania celów finansowych i gospodarczych w Niemczech wdrażany jest w firmach, które bezpiecznie, profesjonalnie i komercyjnie chcą działać na bardzo wymagającym rynku niemieckim.

 

Połączenie wiedzy i praktyki – eksperci przekażą Państwu niezbędną i bardzo obszerną wiedzę na temat tego, jak skutecznie działać na terenie Niemiec, jak odpowiednio delegować pracowników, jakie są obowiązki pracodawców, jak prowadzić negocjacje z kontrahentami, jak przygotować się na kontrolę w Niemczech, jak uniknąć płacenia kar oraz co robić, by możliwie najwięcej zarabiać na działalności.

 

Kompleksowy serwis – każdy krok firmy na terenie Niemiec wspierany jest przez kompetentny team złożony z wysoko wykwalifikowanych specjalistów służących wsparciem merytorycznym i praktycznym na wszystkich szczeblach prowadzania działalności gospodarczej w Niemczech.

 

Oszczędność czasu i kłopotów – profesjonalne przygotowanie do działania na rynku niemieckim pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu, który trzeba byłoby samemu zainwestować w poznanie specyfiki prawno-gospodarczej Niemiec i uniknąć wielu problemów, które mogłyby wyniknąć z nieznajomości zwyczajów i prawa obowiązującego w Niemczech.

 

Ustalcie Państwo z naszymi specjalistami indywidualny program szkolenia, uwzględniający potrzeby Waszej firmy, a my zaaplikujemy Wam ogromny zasób wiedzy i praktycznych rozwiązań!