Proces rekrutacji

Dobre relacje na linii pracodawca – pracownik są istotą działania naszej firmy. Już na etapie procesu rekrutacyjnego dbamy o odpowiednie podejście do przyszłych pracowników. Poznanie celów zawodowych pracownika, jego planów życiowych, predyspozycji, mocnych stron i cech charakteru są dla nas bardzo istotne. Pomimo działania w środowisku komercyjnym nastawionym na zysk, cały czas zwracamy uwagę na uczciwość, pracowitość, szlachetność, zaufanie, terminowość, słowność, dobre obyczaje, wysoką kulturę osobistą i wrażliwość społeczną. Te przymioty są dla nas niezwykle istotne! W centrum wszystkich działań biznesowych znajdują się przecież ludzie, bo to oni tworzą markę firmy. Dzięki ich zaangażowaniu, fachowości, umiejętności współpracy, pomysłom i dążeniu do zamierzonych celów tworzymy wspaniałą historię firmy – już w trzecim dziesięcioleciu!

Dla nas zawsze najważniejszy jest człowiek! Ta zasada przyświeca naszym działaniom w każdym obszarze działalności, także podczas rekrutacji. Wzajemne poszanowanie, uznanie nadrzędnych wartości, dobra komunikacja oraz jednoczesne zrozumienie swoich dążeń, potrzeb i celów są dla nas fundamentem budowania relacji międzyludzkich. Jesteśmy przekonani, że w oparciu o tak silne fundamenty znajdziemy z Państwem wspólny interes.

 

Jeżeli chcecie Państwo dołączyć do grona naszych pracowników, to zachęcamy do uczestniczenia w procesie rekrutacji.

Etap I    Wysłanie CV i listu motywacyjnego

Prosimy o przygotowanie dokumentów aplikacyjnych w języku polskim i niemieckim. Koniecznie napiszcie Państwo o sobie, zdobytych doświadczeniach życiowych (także w trakcie studiów i na wcześniejszych etapach edukacji), umiejętnościach, zainteresowaniach, cechach charakteru, dobrych stronach i celach zawodowych. Już na wstępie rekrutacji przekonajcie nas, że to właśnie Państwo jesteście właściwą osobą, którą powinniśmy zatrudnić!

Zarówno na polskich, jak i niemieckich dokumentach aplikacyjnych musicie Państwo koniecznie umieścić klauzulę poufności. Tylko dzięki użyciu takiej klauzuli możemy użyć Państwa dane osobowe w procesie rekrutacyjnym.

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię K&W Sp. z o.o. w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ich willige ein, dass  meine personenbezogenen Daten (zwecks notwendigen Maßnahmen) durch die K&W Kanzlei Sp. z o.o. im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren gemäß Art. 6  Abs. 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) verwendet werden.

Dwujęzyczne aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy kierować na adres poczty elektronicznej:

E-mail: rekrutacja@kanzlei.pl

W trakcie selekcji aplikacji zwracamy szczególną uwagę na znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie. Aby pracować w naszej firmie na większości stanowisk jest wymagana komunikatywna znajomość niemieckiego! Równie ważna jest dla nas motywacja! Osoba, która dobrze umotywuje swoją kandydaturę na oferowane stanowisko pracy, na pewno zostanie zaproszona do naszej firmy na osobistą rozmowę kwalifikacyjną.

 

Etap II    Rozmowa kwalifikacyjna

Duży nacisk kładziemy na osobiste poznanie kandydata i wysłuchanie, co ma nam do przekazania. Dalecy jesteśmy od tego, aby przeprowadzać pisemne testy lub zadawać schematyczne pytania – takich praktyk na rozmowach kwalifikacyjnych nie stosujemy. Dla nas najważniejszy jest człowiek i kandydata na stanowisko pracy chcemy poznać w trakcie osobistej rozmowy opartej na dialogu! Tylko w ten sposób możemy wymienić cenne informacje oraz stworzyć atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Koniecznie zarezerwujcie Państwo więcej czasu na spotkanie z nami! Rozmowa kwalifikacyjna trwa u nas od 1 do 3 godzin. Poświęcamy na nią aż tyle czasu, ponieważ każde spotkanie traktujemy niezwykle poważnie i chcemy w jak najlepszy sposób przygotować się do decyzji o Państwa zatrudnieniu.

Na rozmowie kwalifikacyjnej poruszamy tematy, które najbardziej nas interesują. W pierwszej kolejności chcemy jak najwięcej dowiedzieć się o samym kandydacie – pytamy o cele zawodowe i życiowe, o cechy osobowości, zainteresowania, predyspozycje, umiejętności i mocne strony. Bardzo ważna jest dla nas wysoka kultura osobista kandydata i umiejętności interpersonalne.

Od kandydatów wymagamy przyswojenia najważniejszych informacji dotyczących naszej firmy. Gorąco polecamy Państwu zapoznanie się z profilem naszej działalności. Na rozmowach kwalifikacyjnych zawsze pytamy o wiedzę posiadaną o nas i chcemy mieć 100% pewności, że kandydat do pracy dobrze przygotował się do spotkania z nami. Niezbędne informacje o naszej firmie znajdziecie Państwo na niniejszej stronie internetowej w zakładce O NAS, a jeżeli chcecie nas pozytywnie zaskoczyć dodatkową wiedzą o usługach, to wiele cennych wiadomości, jak i ciekawostek dotyczących zagranicznych finansów, znajdziecie na naszych portalach.

Znajomość zagadnień branżowych będzie dodatkowym atutem, ale nigdy nie przesądza o zatrudnieniu kandydata. Dla nas o wiele ważniejsze są predyspozycje do szybkiego uczenia się oraz logiczne i analityczne myślenie, a także motywacja i zaangażowanie. Te umiejętności na pewno znacznie przybliżą Państwa do podpisania z nami umowy o pracę.

Ostatnią częścią rozmowy kwalifikacyjnej jest konwersacja w języku niemieckim. Warto przygotować na spotkanie z nami temat rozmowy, jaką chcecie Państwo przeprowadzić po niemiecku. Własna inicjatywa w tym zakresie pozwoli Państwu wybrać taki temat, na który będziecie mieli sporo do powiedzenia. To zadanie – gdyby cokolwiek wcześniej nie poszło po Państwa myśli – może stanowić przysłowiową “kropkę nad i” oraz rozwiać wszelkie możliwe wcześniejsze wątpliwości co do podjęcia przez nas decyzji o Państwa zatrudnieniu.

Zachęcamy, aby dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, gdyż jej wynik zaważy na tym, czy zaproponujemy Państwu pracę!

 

Etap III    Dzień próbny

Zanim zatrudnimy Państwa w naszej firmie, to kandydat do pracy otrzymuje od nas zaproszenie na 1 dzień próbny, który trwa od wczesnych godzin rannych aż do popołudnia. W ciągu 8 godzin kandydat na pracownika poznaje środowisko pracy i podejmuje się prostych prac związanych z zadaniami wykonywanymi na przyszłym stanowisku pracy. To rozwiązanie stwarza obu stronom – zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy – możliwość poznania się w praktyce. Dzień próbny pozwala potencjalnemu pracownikowi poznać w praktyce czym zajmuje się firma, zaznajomić się z panującymi procedurami i kulturą pracy, a także poczuć atmosferę panującą w Kancelarii K&W. Dzięki temu łatwiej będzie zaplanować przyszłą karierę i poznać branżę zagranicznych finansów. Z drugiej strony my mamy możliwość sprawdzenia kandydata w teamie oraz ocenić jego przydatność w firmie, a także zaplanować jego ścieżkę kariery.

 

Etap IV    Podpisanie umowy o pracę

Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest podpisanie umowy o pracę. Osoby, które świetnie zaprezentowały się podczas całego procesu rekrutacji, otrzymują od nas umowę o pracę na czas nieokreślony. Jeżeli jakieś elementy (np. specjalistyczna wiedza) wymagają uzupełnienia, to wtedy zawieramy z pracownikiem umowę o pracę na okres próbny, który wynosi 3 miesiące. W tym czasie pracownik przechodzi intensywne szkolenie, które po 3 miesiącach pozwala mu objąć samodzielne stanowisko pracy. Po upływie tego okresu pracownik otrzymuje nową umowę.

Zawsze zależy nam na tym, aby pracownik przez całą swoją karierę był zadowolony z pracy w naszej firmie, a będąc spełnionym zawodowo, potrafił cieszyć się z życia. Decydując się na zatrudnienie stawiamy na osoby inteligentne, posiadające talent, chcące rozwijać się, doskonalić, osiągać cele i nie zadowalać się tym, co zostało już osiągnięte. Razem tworzymy bowiem wspaniałą firmę o wielkich tradycjach, szlachetnych wartościach i długiej historii!

Dołączcie do nas także i Państwo!